โดดเด่นดอทคอม เว็บวาไรตี้ศัลยกรรมอันดับ 1

นพ.ชัยสิทธิ์ สุขะวัชรินทร์ ( CSS Clinic )

24 ตุลาคม 2017 โดย : 0pEL อ่านแล้ว 579 ครั้ง

นพ.ชัยสิทธิ์ สุขะวัชรินทร์ ( CSS Clinic )

นพ.ชัยสิทธิ์ สุขะวัชรินทร์ ( CSS Clinic ) ปริญญาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

การศึกษา:

2555              ศึกษาศัลยกรรมจมูก(Rhinoplasty Fellowship) ศูนย์การแพทย์อาซาน( Asan Medical Center, กรุงโซลประเทศเกาหลี(ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555)
2555              ศึกษาศัลยกรรมตกแต่งที่โรงพยาบาลฉางกัง(Chang Gung Hospital) (ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2555), ประเทศไต้หวัน
2549 -2551   หลักสูตรศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า,โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2543 – 2546 การฝึกอบรมเกี่ยวกับหูคอจมูก, หลักสูตร โสต ศอนาสิก วิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพมหานคร
2534 – 2540  ปริญญาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ 22105), แพทยสภาแห่งประเทศไทย
2549-2560    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โครงการศัลยกรรมตกแต่งและเสริมใบหน้า,ราชวิทยาลัย โสต ศอนาสิกวิทยาลัย

วิทยากรในหัวข้อเรื่อง คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ช่วยในการผ่าตัดถุงใต้ตา (CO2 Laser Assisted lower blepharoplasty)ในงานประชุมวิชาการเลเซอร์ประจำปี APALMS 2555 ครั้งที่ 14 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์ประชุมนานาชาติไทเป ไต้หวัน

 

EXPERIENCES:

2009-2013     Special instructor at Department of Otorhinolaryngology
Head and Neck Surgery,Faculty of Medicine,
Srinakharinwirot University Bangkok, Thailand.
2011                 Special Advisor of Health Parliament Thailand

2009-2010    Committee of The Facial Plastic and Reconstructive Surgery
Association of Thailand

2004 – 2006 Instructor , Department of Otolaryngology,

Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University

2003 – 2004 Otolaryngologic Staff at Royal Chitralada Medical Division,

Dusit Palace (King’s Palace).
1998 – 2000 General Practitioner at Royal Chitralada Medical Division,

Dusit Palace (King’s Palace).

1997 – 1998 Rotating internship, Srisakeat hospital,

Srisakeat Province, Thailand.

DEGREE AND CERTIFICATES:

2012 Fellowship course on Rhinoplasty,Department of Otolaryngology
Asan Medical Center ,Seoul ,Korea
(From May 14,2012 to May 25,2012)

2012 Visiting scholar at the Department of Plastic and Reconstructive
Surgery(from January 26,2012 to April 20,2012)
Chang Gung University, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan

2008 Facial Plastic and Reconstructive Surgery Fellowship
Subspecialty of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery,
Thailand.

2004 Specialty of Family Medicine, Thailand.

2003 Specialty of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery,
Thailand,

2001 Diploma of Medical Science in Otorhinolaryngology, Head and Neck

Surgery, Mahidol University, Bangkok, Thailand.

1997 Doctor of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Medical License(No. 22105),Medical Council of Thailand.

MEMBERSHIPS:

2012-present The Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery
2012-present International Society for Laser Surgery and Medicine (ISLSM)

2008-present The Facial Plastic and Reconstructive Surgery
Association of Thailand

1997-present The Medical Council of Thailand.

2006-present The Medical Association of Thailand.
GRANTS:

September 2002 Travel Fellowship to the Annual Congress of the American

Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery

Foundation,San Diego,California,U.S.A..

TRAININGS:

Nov 23 – 25,2012 14th Congress of Asian Pacific Association of Laser Medicine &
Surgery (APALMS 2012),Taipei, Taiwan
May 19-20,,2012 10th Asan Rhinoplasty Symposium,Seoul,Korea.
October 27-30,2010 10th Rhinoplasty & cosmetic Facial Surgery Workshop,
Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive
Surgery,Thailand
March 5-7,2007 AO Craniomaxillofacial Principles Course, Bangkok, Thailand

Dec 6-8,2006 The International Symposium & Live Surgery on

The Facial Plastic and Reconstructive Surgery,

Chulalongkorn Hospital, Chulalongkorn University, Thailand.

Nov. 7-9,2006 International Rhinology Symposium, Chulalongkorn Hospital,

Chulalongkorn University,Thailand.
March 1-3,2006 Update of Wound Care and Wound Healing,
Rajvithi Hospital,Thailand

Nov. 1-3,2005 International Rhinology Symposium, Chulalongkorn Hospital,

Chulalongkorn University,Thailand.

Nov.26-29,2002 Thai-British-Canadian Rhinology Symposium, Chulalongkorn

Hospital, Chulalongkorn University,Thailand.

Jul.30- Aug.3, 2001 Temporal Bone Surgical Dissection: Basic Course &

Neuro-Audiology Update Bangkok & International

Center for Otologic Training , Siriraj Hospital ,

Mahidol University, Thailand.

Mar.7,2001 Vertigo and Balance Disorders, Siam City Hotel ,Thailand,

Royal College of Otolaryngologist of Thailand.

Aug. 15-16,2000 Vertigo , Phramongkutklao College of Medicine,

Thailand.

Aug. 7-8,2000 Voice and Swallowing disorders, Phramongkutklao College

of Medicine, Thailand.

Jul.13, 2000 Optimal Control of Allergy Symptoms and ENT condition

In the New Millenium, Bangkok, Thailand. Royal College

of Otolaryngologist, Thailand.

RESEARCH EXPERIENCES:

2000-2002 Noise Induce Hearing Loss in Nutritional Service Personnel

In Phramongkutklao Hospital,Department of Otolaryngology,

Phramongkutklao College of Medicine.

PRESENTATIONS:

2012 CO2 Laser assisted Lower Blepharoplasty in 14th APALMS 2012

November 23rd – 25th, 2012 Taipei International Convention Center

Taiwan

2002 Noise Induce Hearing Loss in Nutritional Service Personnel

In Phramongkutklao Hospital.

Annals Meeting of the Royal College of Otolaryngologists of Thailand.

Noise Induce Hearing Loss in Nutritional Service Personnel

In Phramongkutklao Hospital.Faculty Symposium,

Phramongkutklao College of Medicine,Bangkok,Thailand.

 

CSS Clinic

22 ซอยอุดมสุข15 ถนนสุขุมวิท103 ตำบลบางนา เขตบางนา กทม10260
กรุงเทพมหานคร

มือถือ  084-4241595

อีเมล: sukavacharin99@gmail.com