ชาวลำปาง แพร่ และน่าน เฮ ! “โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง” ขยายขีดความสามารถ พร้อมพัฒนา “โรงพยาบาลเกาะคา” เป็น รพ.ด่านหน้า

ชาวลำปาง แพร่ และน่าน เฮ ! “โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง” ขยายขีดความสามารถ พร้อมพัฒนา “โรงพยาบาลเกาะคา” เป็น รพ.ด่านหน้า

ที่มา : dodeden      
ส่งต่อ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 9 มกราคม 2560 ) ที่จังหวัดลำปาง นายแพทย์โสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำปาง เป็นอาคาร 8 ชั้น เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ลำปางและจังหวัดใกล้เคียง

หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า คลินิกหมอครอบครัวต้นแบบของจังหวัด และโรงพยาบาลเกาะคา อ.เกาะคา ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย เป็นโรงพยาบาลด่านหน้า รองรับประชาชนใน 9 อำเภอของจังหวัด ช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และปฏิรูประบบการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยมีแผนพัฒนาระบบบริการ ( Service Plan ) ที่พัฒนาบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

พร้อมมีระบบการส่งต่อแบบไร้รอยต่อในเขตสุขภาพเดียวกัน เน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกในมาตรฐานเดียวกัน  จากการตรวจเยี่ยมพบว่าโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถรองรับประชาชนในพื้นที่จำนวน 752,110 คน รวมทั้งนักท่องเที่ยว

โดยเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดหัวใจ การสวนหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดตาและเรติน่า ผ่าตัดกระดูกสันหลัง การรักษามะเร็งและการฟอกเลือดด้วยไตเทียม มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา

รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยหนักและซับซ้อนในจังหวัดใกล้เคียง เช่น แพร่ และน่าน ในปี  2559  ให้บริการผู้ป่วยนอก 779,952 ครั้ง เฉลี่ย 2,727 คนต่อวัน   โรคอันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคทางทันต-กรรม  ส่วนผู้ป่วยในอันดับ 1  เป็นโรคมะเร็ง  รองลงมาคือ โรคหัวใจและไตวาย

ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัด ลดคิวรอคอยผ่าตัดของโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง  ได้พัฒนาโรงพยาบาลเกาะคาเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รองรับประชาชนใน 9 อำเภอ เป็นโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง มีแพทย์ 17 คน เป็นเเพทย์เฉพาะทางสูตินรีเวช ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ ศัลยกรรมกระดูก วิสัญญีแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มีห้องผ่าตัดใหญ่ 2 ห้อง กำลังปรับปรุงอีก 2 ห้อง

ในปี 2559 ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับบริการ 3,417 คน อันดับ 1 คือผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก รองลงมาโรคทางอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป  สูตินรีเวชกรรม โดยให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย 2,506 ราย เป็นผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูก และสูติ-นรีเวช  นอกจากนี้ ยังมีบริการคลินิกไตเทียม ได้รับสนับสนุนเครื่องฟอกไตจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางและสโมสรโรตารี่ลำปาง

สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีหมวดเกล้า ได้รับการพัฒนาให้เป็นคลินิกหมอครอบครัวในเขตเมืองต้นแบบแห่งแรกของจังหวัดลำปาง มีทีมหมอครอบครัว 3 ทีม มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชากรในเขตรับผิดชอบ 30,000 คน เนื่องจากในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง มีประชากรมากกว่า 200,000 คน ได้มีแผนเร่งรัดผลิตแพทย์เวชศาสตร์ให้ครบ 17 คน เพื่อสามารถจัดบริการได้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
ชาวลำปาง แพร่ และน่าน เฮ ! “โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง” ขยายขีดความสามารถ พร้อมพัฒนา “โรงพยาบาลเกาะคา” เป็น รพ.ด่านหน้า [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/239009.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**