“คณะกรรมการอาหารและยา” เผยข้อมูล “ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ( NCDs ) เพิ่มขึ้นอย่าง “รวดเร็ว” ในทั่วโลก

“คณะกรรมการอาหารและยา” เผยข้อมูล “ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ( NCDs ) เพิ่มขึ้นอย่าง “รวดเร็ว” ในทั่วโลก

ที่มา : dodeden      
ส่งต่อ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  วันนี้ ( 20 เมษายน 2560 ) เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ  ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่าในปัจจุบันปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้แก่ โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวานและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั่วโลก

 เนื่องจากประชาชนออกกำลังกายน้อยลง รับประทานแต่อาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม ทำให้เกิดภาวะน้ำหนักเกิน ตามมาด้วยภาวะไขมันผิดปกติน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตสูง หากยังมีการดำเนินชีวิตแบบเดิม ก็จะเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองและมะเร็งตามมา

เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกิจ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนจึงได้เร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

ทั้งนี้ เยาวชนเป็นกลุ่มวัยที่มีความสำคัญที่ควรมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของประเทศชาติ อย. จึงได้ดำเนินโครงการ อย. น้อย เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน

เภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 โดยได้มีการรณรงค์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อย. ได้มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมให้แก่นักเรียน อย. น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs โดยการนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมาอบรมครู อย. น้อย

เพื่อนำไปสอนให้นักเรียนมีความรู้และมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสม การจัดอบรมนี้แบ่งออกเป็น  4 ครั้ง ใน 4 ภาค โดยในพื้นที่ภาคกลาง จัดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร มีจำนวนผู้เข้าอบรม ประมาณ 270 คน

รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การอบรมครั้งนี้ อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียน อย. น้อย    จะสามารถนำรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
“คณะกรรมการอาหารและยา” เผยข้อมูล “ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ( NCDs ) เพิ่มขึ้นอย่าง “รวดเร็ว” ในทั่วโลก [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/257213.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**