“กรม สบส.” ย้ำ “หมอนวดยุคใหม่” ต้องฝึกอบรมได้มาตรฐาน ผู้จัดการร้าน “ต้องจบ ป.ตรี” ไม่แอบแฝงเซ็กซ์ กำจัดนวดสปาเถื่อน

“กรม สบส.” ย้ำ “หมอนวดยุคใหม่” ต้องฝึกอบรมได้มาตรฐาน ผู้จัดการร้าน “ต้องจบ ป.ตรี” ไม่แอบแฝงเซ็กซ์ กำจัดนวดสปาเถื่อน

ที่มา : dodeden      
ส่งต่อ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นมา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มีผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในสถานประกอบการประเภทสปาเพื่อสุขภาพ ต้องรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมาย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐานของสปาเพื่อสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ และธุรกิจประเภทนี้กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก

โดยขณะนี้กรมสบส.ได้ออกประกาศ คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การทดสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการสปา ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ใช้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ

ตามประกาศฉบับนี้ กำหนดให้ผู้สมัครสอบเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) ( ผู้ให้บริการ ) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  สำเร็จการศึกษาหรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 100 ชั่วโมง จากสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่ได้รับการรับรองจาก กรม สบส.

และประการสำคัญธุรกิจ สปาเพื่อสุขภาพนี้เป็นธุรกิจสีขาว ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด 5 คดีสำคัญ ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และค้าประเวณี

นายแพทย์วิศิษฎ์ กล่าวต่อว่า ตามประกาศคณะกรรมการฯ ฉบับนี้ กำหนดให้ผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) เพื่อสุขภาพรายใหม่ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ ซึ่งกรม สบส.จะกำหนดจัดสอบปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2560 นี้ กำหนดสอบประมาณปลายปี 2560 ที่สนามสอบ 3 จังหวัด

ได้แก่ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่  ส่วนผู้ที่จะขอใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) รายเก่า ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถและได้รับการรับรองมาก่อนที่ประกาศฯมีผลบังคับใช้  คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีสิทธิ์ยื่นขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา) ภายใน 180 วัน คือ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นี้เท่านั้น

เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการฯ จะต้องเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพซึ่งต้องผ่านการทดสอบและประเมินความรู้ใหม่

ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปา ต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการอยู่ประจำสถานประกอบการตลอดเวลาที่เปิดทำการและหากผู้ใดทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการฯ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
“กรม สบส.” ย้ำ “หมอนวดยุคใหม่” ต้องฝึกอบรมได้มาตรฐาน ผู้จัดการร้าน “ต้องจบ ป.ตรี” ไม่แอบแฝงเซ็กซ์ กำจัดนวดสปาเถื่อน [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/261163.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**