ต้นตำรับหลังคาแดง “รพ.สมเด็จเจ้าพระยา” ก้าวเป็นผู้นำด้านจิตเวชในเอเชีย มีเครื่องตรวจคลื่นสมอง กระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

ต้นตำรับหลังคาแดง “รพ.สมเด็จเจ้าพระยา” ก้าวเป็นผู้นำด้านจิตเวชในเอเชีย มีเครื่องตรวจคลื่นสมอง กระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

ที่มา : dodeden      
ส่งต่อ

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า  บ่ายวันนี้ ( 28  สิงหาคม 2560 ) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และคณะ ตรวจเยี่ยมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา   เขตคลองสาน กทม. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจัดบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ 2560

จากการตรวจเยียมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชแห่งแรกที่เก่าแก่ที่สุดของกรมสุขภาพจิต เปิดบริการมาแล้ว 128 ปี ดูแลในเขตพื้นที่กทม.ทั้งหมด    

ปัจจุบันมีเตียงรับผู้ป่วย 500 เตียง  มีผู้ปวยนอกเฉลี่ยวันละ 500 คน   ผลงานในรอบ10เดือนปีนี้ มีความก้าวหน้ามาก มีผู้ป่วยนอกใช้บริการ 125,119 คน  ยอดเพื่มขึ้นจากรอบ 2 ปีที่ผ่านมาร้อยละ31   โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากเขตกทม.

ในส่วนของผู้ป่วยใน ซึ่งได้เป็นศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรง ในเขตสุขภาพที่  6    ซึ่งมี  จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด  ในรอบ10 เดือน มีผู้ป่วยประเภทนี้อยู่ในความมาดูแลทั้งหมด 4,158 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อนจำนวนมากกว่า 700 คน 

ผู้ป่วยที่พบมากอันดับ1 ได้แก่ผู้ป่วยจิตเวชที่มีการใช้เหล้าและสารเสพติดร่วมด้วย ร้อยละ 65   โดยสารเสพติดที่ใช้มากที่สุดได้แก่ แอมเฟตามีนหรือยาบ้า และกัญชา รองลงมาคือโรคจิตเภท( Schizophrenia)  นอกจากนั้นยังมีการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในสังคม เช่น ผู้ป่วยคดี ได้มีการบำบัดรักษาและติดตามผู้ป่วยทุกราย พบว่าไม่มีการกลับไปก่อเหตุซ้ำในชุมชนแต่อย่างใด  

“กรมสุขภาพจิตมีนโยบายจะพัฒนาให้สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ในระดับอเซีย  มีความทันสมัยเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทั้งด้านบริการวิชาการ โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมและเป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวซศาตร์และวิชาชีพอื่นๆ”

รวมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานทั้งไทยและต่างประเทศ  เพื่อเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านจิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์ เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคลมชัก โรคนอนไม่หลับ   โรคซึมเศร้า โรคจิต ภาวะเครียดและวิตกกังวล โรคจิตและโรคจิตเวชที่เกิดจากการใช้สุราและสารเสพติดซึ่งขณะนี้พบปัญหามากขึ้น     โดยจะตั้งงบประมาณลงทุนด้านเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในปี 2562 สำหรับการตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าสมองและระบบประสาท  เครื่องตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในการนอนหลับ( Sleep Lab) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อรักษาโรคซึมเศร้า  และการส่งบุคลากรไปอบรมดูงานต่างประเทศ  รวมทั้งการลงทุนด้านโครงสร้างอื่นๆ

ทางด้านนายแพทย์ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้ ปัญหาทางจิตเวชและประสาทจิตเวชศาตร์จะมีความต้องการบริการมากขึ้น  ต้องเร่งพัฒนาระบบบริการให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพสังคม

ขณะนี้สถาบันฯได้พัฒนาระบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและประสาทจิตเวชศาสตร์ พร้อมจัดโปรแกรมบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยทั้งรายกลุ่ม รายบุคคลให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตรงตามต้องการหรือศักยภาพผู้ป่วยให้มากที่สุดหลังผ่านการบำบัดรักษา  

และ ได้เร่งขยายความร่วมมือกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่กทม.และเขตสุขภาพที่เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการจัดบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่องครบวงจร   เนื่องจากกทม.เป็นพื้นที่ใหญ่มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน  ซึ่งจะทำให้คุณภาพบริการดียิ่งขึ้น

    

สำหรับในด้านการพัฒนาวิชาการ  ขณะนี้สถาบันฯได้ทำวิจัยทางด้านจิตเวชศาสตร์และประสาทจิตเวชศาสตร์โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เช่น การศึกษารูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและความคิดเชิงบริหารในผู้ป่วยติดยาเสพติดประเภทแอมเฟตามินที่มีอาการและไม่มีอาการทางจิตร่วมดัวย  การศึกษาเรื่องการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในขณะพักและในขณะที่ทำแบบทดสอบด้านการรู้คิด การประเมินด้านความก้าวร้าวและพฤติกรรมรุนแรง การพัฒนาและเผยแพร่ชุดเครื่องมือการประเมินการทำงานของสมองส่วนหน้าสุดโดยตรง สำหรับใช้ในผู้ป่วยโรคจิตเภท 

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
ต้นตำรับหลังคาแดง “รพ.สมเด็จเจ้าพระยา” ก้าวเป็นผู้นำด้านจิตเวชในเอเชีย มีเครื่องตรวจคลื่นสมอง กระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/280923.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**