“เลขาธิการประกันสังคม” ออกโรงแจง แท้จริงมีเพียง “6 กรณี” เท่านั้น ที่ไม่สามารถเบิกเงินจากประกันสังคมได้!

“เลขาธิการประกันสังคม” ออกโรงแจง แท้จริงมีเพียง “6 กรณี” เท่านั้น ที่ไม่สามารถเบิกเงินจากประกันสังคมได้!

ที่มา : Matichon Online      
ส่งต่อ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) และภาคีเครือข่ายออกมาเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมทบทวน 14 โรคและการบริการที่ไม่สามารถเบิกตามสิทธิประกันสังคมได้ รวมทั้งข้อเสนอเรื่องส่งเสริมสุขภาพว่า ข้อเสนอดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอย่างรอบด้าน อาจต้องมีการปรับรูปแบบ การจัดสิทธิประโยชน์ทดแทน การจัดระบบบริการทางการแพทย์ และอัตราค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

“ข้อเท็จจริงแล้วมีเพียง 6 กรณีเท่านั้นที่มีความชัดเจนว่าสำนักงานประกันสังคมไม่ให้ความคุ้มครอง ประกอบด้วย 6 โรคได้แก่
1.การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
2.การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาการค้นคว้าทดลอง
3.การรักษาภาวะมีบุตรยาก
4.การตรวจใดๆ ที่เกินความจำเป็น ในการรักษาโรคนั้น
5.การเปลี่ยนเพศ
6.การผสมเทียม
ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์และสอดคล้องกับระบบประกันสุขภาพภาครัฐอื่นๆ ของประเทศไทย” นพ.สุรเดชกล่าว

นพ.สุรเดชกล่าวอีกว่า สปส.ยังคงให้ความคุ้มครองการรักษาในกรณีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นและมีข้อบ่งชี้ ทางการแพทย์ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกินกว่า 180 วัน ใน 1 ปี รวมทั้งยังได้ให้สิทธิผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไต เพื่อบำบัดทดแทนไตทั้งที่เป็นกรณีไตวายเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายอวัยวะ รวมถึงการตรวจเนื้อเยื่อ เพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วย ซึ่งประกอบด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต การปลูกถ่ายไต การเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา การปลูกถ่ายหัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน และการปลูกถ่ายอวัยวะ 2 อวัยวะพร้อมกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและข้อบ่งชี้ ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดตามแนวทางการรักษาและมาตรฐาน ที่ราชวิทยาลัยหรือสมาคมวิชาชีพ

นพ.สุรเดชกล่าวว่า กรณีทันตกรรม สำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองครอบคลุม ทั้งการถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินปูนและการใส่ฟันเทียม ซึ่งผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรม ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับบริการในสถานพยาบาลทันตกรรมที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคม สำหรับแว่นตา กรณีที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยเป็นต้อกระจกและต้องผ่าตัดเอาเลนส์แก้วตาออก หากไม่ใส่เลนส์แก้วตาเทียม สามารถเบิกค่าอุปกรณ์แว่นตา สำหรับมองไกล แว่นตาสำหรับมองใกล้ และเลนส์สัมผัสจากสำนักงานประกันสังคมได้

“ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ เพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ และให้ความคุ้มครองต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศต่อไป” เลขาธิการ สปส.กล่าว

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
“เลขาธิการประกันสังคม” ออกโรงแจง แท้จริงมีเพียง “6 กรณี” เท่านั้น ที่ไม่สามารถเบิกเงินจากประกันสังคมได้! [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/284231.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**