คำสอนของพ่อ “ความซื่อสัตย์ คือเครื่องหมายของคนดี”

คำสอนของพ่อ “ความซื่อสัตย์ คือเครื่องหมายของคนดี”

ส่งต่อ
เนื้อหาโดย โดดเด่นดอทคอม ห้ามคัดลอกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

เนื้อหาโดย Dodeden.com

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงแสดงให้เราเห็นว่า พระองค์ทรงมีมนุษยธรรมคู่กับคุณธรรมที่งดงาม จึงสามารถปกครองและพัฒนาบ้านเมืองให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ และความซื่อสัตย์ ก็เป็นหนึ่งในพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสอยู่หลายครั้ง

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เคยเล่าไว้ในหนังสือหลักธรรมทําตามรอยพระยุคลบาทว่า

“ท่านรู้หรือไม่ ว่าคนถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งส่วนมากเราก็พูดกันทั่วๆ ไป ท่านเชื่อหรือไม่ว่า กองนี้ใครแตะไม่ได้นะครับ ทําบุญอย่างเดียว เพราะเจ้าของเงินเขาระบุไว้โดยเสด็จพระราชกุศล คนถวายนั้นถวายโดยเสด็จพระราชกุศล และมักจะคิดว่าจะทรงทําอะไรก็ทําเถอะ กองไหนตามพระราชอัธยาศัย กองนี้ถึงไปใช้อะไรก็ได้ แต่พระองค์ก็ไม่เคยใช้ส่วนพระองค์เลย กําชับเรา กําชับนักหนา เรื่องความถูกต้องในการดําเนินการ ต้องทุกกระเบียดนิ้ว ทุกกระบวนการต้องยึดความถูกต้องไว้”

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้ ตอนที่ทรงเรือใบ เขียนโดย พล.ต.อ.วิสิษฐ เดชกุญชรว่า

“ครั้งหนึ่ง เสด็จฯ ออกจากฝั่งไปได้ไม่นาน ก็ทรงแล่นเรือใบเข้าฝั่ง ตรัสกับผู้ที่คอยมาเฝ้าฯ อยู่ด้วยความฉงนว่า เสด็จฯ กลับเข้าฝั่งเพราะเรือใบพระที่นั่งแล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งในกติกาการแข่งเรือใบถือว่าฟาวล์ ทั้งที่ไม่มีใครเห็น”

ท่านทรงแสดงให้เห็นว่าความซื่อสัตย์สุจริต และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬานั้นเป็นอย่างไร เราควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงทราบว่าหลักธรรมนี้ ควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆ จึงพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2531 ไว้ดังนี้

“ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง”

ถึงแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตแล้ว แต่พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และหลักปรัชญาของท่านยังคงอยู่ ในฐานะประชาชนชาวไทย เราควรศึกษาคําสอนของท่านให้ลึกซึ้งและถ่องแท้ แล้วน้อมนํามาปฏิบัติเพื่อสืบสานพระราชปณิธานต่อไป กว่าที่พระองค์จะทรงพัฒนาประเทศไทยให้อุดมสมบูรณ์ และประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาได้จนถึงทุกวันนี้ เราในฐานะประชาชนคนไทย ควรทําหน้าที่ให้สมกับเป็นพสกนิกรของพระองค์ คือรักแผ่นดิน ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า มีคุณธรรมและจริยธรรม ช่วยเหลือผู้อื่น รู้รักสามัคคี ถึงแม้เราอาจไม่เคยได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทโดยตรง แต่การเป็นพสกนิกรที่ดี ก็เป็นการได้ตอบแทนคุณแผ่นดิน และเป็นการทําความต่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แล้ว

 

ต้องการเผยแพร่ข่าวนี้ :
คำสอนของพ่อ “ความซื่อสัตย์ คือเครื่องหมายของคนดี” [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/285461.html ]

แชร์ให้เพื่อน

แสดงความคิดเห็น


** ข้อความแสดงความคิดเห็นโพสต์โดยสาธารณชนด้วยระบบอัตโนมัติ ทางทีมงานไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กรุณาใช้วิจารณญานในการอ่าน**