Dodeden Clinics Data Center

Contact Information

 • Clinic CM Lipo Center Dr.Danai aesthetic clinic

 • Address

  236/42-43 ถ.เชียงใหม่- ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่

 • Province

  เชียงใหม่,

 • Tel

  086-912-2333

 • Email

  cmlipocenter@gmail.com

 • Website

  Go to Website

นพ.ดนัยย์ ประดิษฐสุวรรณ์

แพทย์ผู้บริหาร Dr.Danai Aesthetic Clinic


แนะนำแพทย์

ดร.ดนัยย์เป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นเวลากว่า20ปี ด้วยปรัชญาที่ว่าอยากให้แต่ละคนดูดีและอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ จึงศึกษาด้านการแพทย์เพื่อความงามเป็นเวลาอีก 8 ปี ดร.ดนัยย์ยังเป็นสมาชิกของสถาบัน American Academy of Aesthetic Medicine และเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติที่ว่าด้วยการแพทย์เพื่อความงามเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาวิธีการรักษาของตนเอง ณ ปัจจุบัน สามารถพูดได้ว่า ดร.ดนัยย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เลเซอร์สลายไขมันคนแรก ในภาคเหนือ

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2533  สำเร็จการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2534-2537  ศึกษาต่อทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการทำงาน

 •  ปฏิบัตงานทางด้านศัลยกรรมฯมากว่า 20ปี
 •  แพทย์ผู้บริหาร Dr.Danai Aesthetic Clinic
 •  แพทย์ผู้บริหาร DIAA Aesthetic Clinic

เกียรติประวัติ

 •  ฝึกอบรมทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและเววชศาสตร์ความงามอย่างต่อเนื่อง จากการที่ทำงานทางด้านศัลยกรรมมาตลอดจึงมีความคุ้นเคยกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์เป็นอย่างดี
 •  ศึกษาทางด้านศัลยกรรมความงามเพิ่มเติมจึงได้ศึกษาต่อทางด้าน “BODY CONTOURING & Liposculpture Surgery” แล้วผันตัวเองมาเป็นศัลยแพทย์ความงาม และเป็น ”Liposurgeon”
 •  Diploma in Aesthetic Medicine
 •  Certificate in Liposuction & Body sculpturing Surgery “LiLAC Academy”
 •  International Membership of Korean College of Cosmetic Surgery (KCCS)
 •  International Membership of American Academy of Cosmetic Surgery (AACS)
 •  International Membership of Amerrican Society of iposuction Surgery (ASLS)
 •  Membership of America Academy of Aesthetic Medicine (A3M)
 •  International Society for Dermatologic Surgery (ISDS)

สถานที่ทำงาน

 • Clinic CM Lipo Center Dr.Danai aesthetic clinic

 • Address

  236/42-43 ถ.เชียงใหม่- ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่

 • Province

  เชียงใหม่,

 • Tel

  086-912-2333

 • Email

  cmlipocenter@gmail.com

 • Website

  Go to Website