Press question mark to see shortcut keys available

Photo: Checkinถิ่นสยาม

หลังคาแดง คือ...บ้านของคนเสียสติ
ผีบ้า คนบ้า คนเสียจริต มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ?

ในสมัยนั้นคนจะคิดว่าโดนอำนาจของภูตผีปีศาจทำร้าย จึงไม่นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่จะเชื่อว่าเมื่อมีอาการดีขึ้นถือว่าผีออกไปแล้ว

โรงพยาบาลด้านจิตเวชหรือโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตในไทยนั้น เริ่มมีขึ้นในสมัย รัชกาลที่5 สถานที่ที่สร้างเป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตตั้งอยู่ตรงปากคลองสานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเรือนเก่าพระยาภักดีภัทรากร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2432

ในช่วงแรกผู้ป่วยที่มารักษาจะมีการขังไว้ และมีการรักษา โดยให้ยาหม้อ ยาต้ม ยาทำให้สลบ บ้างก็จะมีการกอกเลือด คือ การดูดเลือดออกโดยใช้เขาควาย หรือไม่ก็ใช่ปลิงดูด และอาจมีเวทมนตร์คาถาด้วย
มาในปี พ.ศ. 2445

รัฐบาลต้องการพัฒนาการแพทย์จึงให้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ คือ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
และเปิดรับคนไข้เดือนกันยายน มีการรักษาแบบตะวันตกเปลี่ยนวิธีคุมขังผู้ป่วยและการรักษาแบบโบราณมารักษาแบบปัจจุบันให้ผู้ป่วยมีการกินการนอนที่ดีขึ้น
ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ในความดูแลของนายแพทย์ชาวอังกฤษ โมเดิร์น คาทิวส์ (Modern Cathews) ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอายุรเวชวิจักษ์

ท่านได้วางผังให้ปลูกป่าเพื่อความสวยงาม รมรื่นและป่าเป็นเครื่องหมายของความสงบความสบายทางจิตใจ
ส่วนคำว่า หลังคาแดง คนเข้าใจว่าเป็นที่อยู่คนบ้าก็มาจากท่าน

เพราะว่าไปเหมาซื้อสีแดงค้างสต็อกราคาถูกคุณภาพดีมาผสมน้ำมัน แล้วทาหลังคาอาคารสังกะสีทุกหลังเพื่อป้องกันสนิม ทำให้หลังคาโรงพยาบาลเป็นสีแดงสะดุดตา จึงได้ชื่อว่าหลังคาแดง เรียกกันมาติดปากจนถึงทุกวันนี้
และโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตในไทยตอนนี้ก็มี
โรงพยาบาลจิตธนบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลจิตภาคกลาง (นนทบุรี) เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลจิตภาคใต้ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลจิตภาคเหนือ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลโรคจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

CR-http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=67326
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=10&chap=7&page=t10-7-infodetail03.html
Cr.ข่าว https://goo.gl/yg6nqu
นานา สาระ
Public
Checkinถิ่นสยาม

หลังคาแดง คือ...บ้านของคนเสียสติ
ผีบ้า คนบ้า คนเสียจริต มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ?

ในสมัยนั้นคนจะคิดว่าโดนอำนาจของภูตผีปีศาจทำร้าย จึงไม่นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่จะเชื่อว่าเมื่อมีอาการดีขึ้นถือว่าผีออกไปแล้ว

โรงพยาบาลด้านจิตเวชหรือโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตในไทยนั้น เริ่มมีขึ้นในสมัย รัชกาลที่5 สถานที่ที่สร้างเป็นโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตตั้งอยู่ตรงปากคลองสานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเรือนเก่าพระยาภักดีภัทรากร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2432

ในช่วงแรกผู้ป่วยที่มารักษาจะมีการขังไว้ และมีการรักษา โดยให้ยาหม้อ ยาต้ม ยาทำให้สลบ บ้างก็จะมีการกอกเลือด คือ การดูดเลือดออกโดยใช้เขาควาย หรือไม่ก็ใช่ปลิงดูด และอาจมีเวทมนตร์คาถาด้วย
มาในปี พ.ศ. 2445

รัฐบาลต้องการพัฒนาการแพทย์จึงให้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ คือ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
และเปิดรับคนไข้เดือนกันยายน มีการรักษาแบบตะวันตกเปลี่ยนวิธีคุมขังผู้ป่วยและการรักษาแบบโบราณมารักษาแบบปัจจุบันให้ผู้ป่วยมีการกินการนอนที่ดีขึ้น
ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ในความดูแลของนายแพทย์ชาวอังกฤษ โมเดิร์น คาทิวส์ (Modern Cathews) ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอายุรเวชวิจักษ์

ท่านได้วางผังให้ปลูกป่าเพื่อความสวยงาม รมรื่นและป่าเป็นเครื่องหมายของความสงบความสบายทางจิตใจ
ส่วนคำว่า หลังคาแดง คนเข้าใจว่าเป็นที่อยู่คนบ้าก็มาจากท่าน

เพราะว่าไปเหมาซื้อสีแดงค้างสต็อกราคาถูกคุณภาพดีมาผสมน้ำมัน แล้วทาหลังคาอาคารสังกะสีทุกหลังเพื่อป้องกันสนิม ทำให้หลังคาโรงพยาบาลเป็นสีแดงสะดุดตา จึงได้ชื่อว่าหลังคาแดง เรียกกันมาติดปากจนถึงทุกวันนี้
และโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตในไทยตอนนี้ก็มี
โรงพยาบาลจิตธนบุรี

เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
โรงพยาบาลจิตภาคกลาง (นนทบุรี) เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลศรีธัญญา
โรงพยาบาลจิตภาคใต้ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลจิตภาคเหนือ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลโรคจิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนเป็น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

CR-http://www.myfirstbrain.com/main_view.aspx?ID=67326
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=10&chap=7&page=t10-7-infodetail03.html
Cr.ข่าว https://goo.gl/yg6nqu
39 plus ones
2 comments
no shares
Photo - Google+