วันนี้ (20 เมษายน 2563) ทางกรุงเทพธุรกิจ ได้มีการเปิดเผยรายงานข่าวว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ได้มีการประกาศว่าประเด็นเรื่องของการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว นั้นก็คือสถานประกอบการขายสุรานั้นให้เลื่อนกำหนดจากเดิม 20 เมษายน เป็นวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยห้ามขายแอลกอฮอลล์ทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ซึ่งมติดังกล่าวนั้นทางคณะกรรมการในการประชุมเห็นควรด้วย

 

กทม

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ