ที่มา: TNN 24

วันนี้ (1 ธ.ค.58) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเวลา 15.00 น. ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์ลดการติดเชื้อ HIV รายใหม่ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ และเป็นการลดจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยอีกด้วย  อีกทั้งยังได้รณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลกที่ท่ามหาราช เขตพระนคร โดยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเอดส์โลกในวันนี้

01

เรื่องน่าสนใจ