ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า ช่วงนี้กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดในการใช้รถใช้ถนนอย่างมาก เพราะออกมาตรการทำใบขับขี่ใหม่ไปแล้ว ล่าสุดนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง มาตรการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และผู้ประจำรถตามมาตรฐานความปลอดภัย ( Checklist ) ที่กรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่นร่วมตรวจสอบความพร้อมของรถและคนอย่างต่อเนื่อง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถที่กำหนด 212 จุดทั่วประเทศ

โดยดำเนินมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560  ต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 5 – 24 เมษายน 2560 และต่อเนื่องตลอดปี  เฉพาะวันแรก (13 มี.ค.) ตรวจความพร้อมของรถจำนวน 10,922 คัน พบรถที่มีข้อบกพร่องจำนวน 104 คัน โดยเป็นข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขนส่งผู้โดยสาร สั่งเปลี่ยนรถทันทีจำนวน 28 คัน ได้สั่งพ่น “ห้ามใช้” และให้นำรถคันเดิมไปแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมให้ผู้ประกอบการนำรถคันใหม่มาให้บริการเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน

นอกนั้นเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขนส่ง จำนวน  76  คัน โดยดำเนินการตักเตือนให้ดูแลความพร้อมของรถอย่างเข้มงวด และในบางกรณีที่สามารถแก้ไขได้ ณ จุดตรวจความพร้อม ให้ดำเนินการแก้ไขก่อนให้บริการภายใต้การกำกับและตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก

ด้านความพร้อมของพนักงานขับรถ พบข้อบกพร่องจำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างปลอดภัย เช่น การมีสมุดประจำรถแต่ไม่บันทึกและอื่นๆ ได้ตักเตือนและเปรียบเทียบปรับตามความผิดแล้วทุกราย

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการตรวจความพร้อมของรถและคนให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดจริงจัง กรณีพบรถคันใดมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง และปรากฏชัดแจ้งว่าการใช้รถคันนั้นต่อไปน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่การขนส่ง ให้เปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุด และพ่นห้ามใช้รถพร้อมให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพก่อนนำกลับมาใช้ในการขนส่ง ด้านคนขับหากพบการใช้สารเสพติด ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อ่อนเพลียมีชั่วโมงการทำงานเกินที่กฎหมายกำหนด ดำเนินการเด็ดขาดเช่นเดียวกัน

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินมาตรการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจะมุ่งเน้นแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง

อาทิ บังคับใช้มาตรการกฎหมายและกำหนดบทลงโทษที่เข้มข้นขึ้น ลงโทษทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการ ขั้นสูงสุดในทุกกรณีความผิด ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ขับรถไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้บริการ หากฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือรถและคนอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณี อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เรื่องน่าสนใจ