ที่มา: dodeden

กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน ในช่วงวันหยุดยาววันมาฆบูชา กำชับทุกหน่วยงานเข้มงวด กำชับ เฝ้าระวัง อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังทุกประเด็นความผิด ปรับหนักทุกราย ผิดซ้ำพิจารณาพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับในช่วงวันหยุดมาฆบูชาซึ่งเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

และการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะซึ่งต้องมีความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ให้เข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถทุกคนก่อนออกเดินทาง ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งทั่วประเทศ เช่น การตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องมั่นคงแข็งแรง ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่งและสามารถใช้งานได้ ไม่มีการแก้ไขดัดแปลงจำนวนที่นั่ง ตำแหน่งการติดตั้งที่นั่งต้องไม่กีดขวางประตูฉุกเฉิน ระบบเบรก สภาพยางและล้อต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เป็นต้น

ด้านพนักงานขับรถตรวจวัดแอลกอฮอล์ และสารเสพติดก่อนปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นศูนย์ 100% หากพบพนักงานขับรถมีสภาพไม่พร้อมหรือมีความผิดจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด และผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถทันที นอกจากนี้ ให้ดำเนินการติดตามรถโดยสารสาธารณะทุกคันผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ตลอดช่วงวันหยุดยาว เพื่อติดตามพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็วภายใต้กฎหมายกำหนด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนโดยเด็ดขาด หากพบรถโดยสารสาธารณะฝ่าฝืนกระทำความผิด ให้ดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันที

หากผิดซ้ำให้พิจารณามาตรการขั้นเด็ดขาดในการพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถต่อไป ในส่วนของผู้ประกอบการขนส่งที่ฝ่าฝืนไม่กำชับพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง กรมการขนส่งทางบกลงโทษสูงสุดถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบช่องทางการเข้าถึงความช่วยเหลือของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องเรียน 1584 อาทิ สายด่วน 1584 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอด 24 ชั่วโมง, ทางเว็บไซด์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, E-Mail [email protected] , Application ชื่อ “ร้องเรียนรถสาธารณะ” หรือ “dlt check-in”, FACEBOOK ชื่อ “กตส กรมการขนส่งทางบก”, LINE ID ชื่อ “1584dlt” , ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี, ทางจดหมาย/หนังสือร้องเรียน

ส่งมายังกรมการขนส่งทางบก หรือร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เรื่องน่าสนใจ