ที่มา: Kapook.com

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดทำเป็นเหรียญที่ระลึก 4 ประเภท ได้แก่ 

         1. เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท 
               2. เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท 
               3. เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท 
               4. เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท

โดยมีลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่าง มีข้อความ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”


ด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระเมรุมาศ และเบื้องบนรูปพระเมรุมาศมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ส่วนภายในวงขอบเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” 

ทั้งนี้ กำหนดเปิดรับจองเหรียญที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 และรับเหรียญที่ระลึก ณ สถานที่สั่งจองได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งสถานที่เปิดรับจองเหรียญ ได้แก่

 

– สำนักการคลังกรมธนารักษ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ 
– สำนักบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานี 
– พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
– ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา 
– สำนักงานธนารักษ์ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ

ด้านธนาคารต่าง ๆ 19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ ก็ได้เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกเช่นกัน แต่รับจองแค่ 3 ประเภท ยกเว้นเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ต้องใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ และมีเลขประจำตัวประชาชน 

ส่วนสิทธิ์ของผู้สั่งจองเหรียญที่ระลึกนั้น 1 คน สามารถสั่งจองได้ไม่เกิน 3 สิทธิ์ แต่ละสิทธิ์จะสามารถสั่งจองได้เพียงครั้งเดียว ถึงแม้จะใช้สิทธิ์ในครั้งแรกยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดก็ตาม ยกเว้นผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ธนาคารสามารถมาใช้สิทธิ์สั่งจองเหรียญชนิดทองแดงรมดำพ่นทราย ที่หน่วยรับจองของกรมธนารักษ์ได้

สำหรับรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกดังกล่าว หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร. 0-2278-5446
          พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2282-0818

เรื่องน่าสนใจ