ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม  รายงานว่า วันนี้ ( 21 มกราคม ) นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส. ) กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหาเฉพาะกิจน้ำท่วมสถานพยาบาลและการสนับสนุนภาคประชาชนของกรมสบส. ให้สัมภาษณ์ว่า สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้คลี่คลายดีขึ้นเรื่อยๆ  เข้าสู่ระยะการฟื้นฟูและการวางมาตรป้องกันระยะยาว 

กรม สบส.ได้แบ่งการทำงาน 3 ส่วน ส่วนแรกคือการส่งทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์และวิศวกรโยธา ออกสำรวจประเมินความเสียหายและฟื้นฟูเครื่องมือแพทย์อาคารสถานพยาบาลทุกระดับที่ถูกน้ำท่วมให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2 คือการสนับสนุนระบบสุขภาพประชาชนในด้านวิชาการและเครื่องมือทำงาน  ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรืออสม.เป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพและฟื้นฟูชุมชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในพื้นที่ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 80 ของพื้นที่ที่น้ำลดแล้ว   และส่วนที่ 3 คือการสำรวจและให้ความช่วยเหลือ อสม.ที่ประสบภัยทั้งสูญเสียทรัพย์สิน สูญเสียญาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

ในส่วนของการสำรวจด้านเครื่องมือแพทย์  ขณะนี้สำเร็จแล้ว 3 แห่ง เสียหาย 70 รายการ  ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาล ( รพ.) ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  1 รายการคือลิฟต์เสียหายมูลค่า 3.8 แสนบาท  2.รพ.หลังสวน จ.ชุมพร   8 รายการ ต้องซื้อทดแทน เนื่องจากน้ำท่วมเข้าวงจรไฟฟ้า ไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้  6 รายการ เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  เครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย รวม 7.9 ล้านบาทและ3.รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 61 รายการ ต้องซื้อทดแทน 31 รายการ มูลค่า 17ล้านบาทเศษ

เช่นกล้องส่องกระเพาะอาหาร  เครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอ็กซเรย์  เครื่องดึงหลัง เป็นต้น รวมส่วนที่ต้องจัดซื้อทดแทน 25 ล้านบาทเศษ

นายแพทย์ประภาส   กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมินด้านอาคารสถานพยาบาล ทุกแห่งมีความมั่นคง  แต่ในส่วนของโรงพยาบาล 2 แห่งที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก คือที่ รพ.บางสะพาน และรพ.หลังสวน  เป็นอาคารรุ่นเก่า ขนาดชั้นเดียว ใช้งานมานาน  30 กว่าปี  จะต้องเร่งออกแบบอาคาร  วางผังระบบเครื่องมือแพทย์ ระบบสนับสนุนอื่นๆ เป็นการเฉพาะแต่ละแห่งในระยะยาว ให้สามารถบริการในช่วงที่มีน้ำท่วมสถานที่ได้  หรือน้ำไม่ท่วมอย่างถาวร

การออกแบบครั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาระบบริการสาธารณสุขในอนาคตอีก  20 ปีด้วย  โดยกรมสบส.จะหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  คาดจะใช้เวลาออกแบบ 1-3 เดือน   ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถูกน้ำท่วม ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้กรมสบส.จะเร่งรวบรวมความเสียหายทั้ง 2 ส่วนนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้  และเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการต่อไป 

เรื่องน่าสนใจ