ที่มา: dodeden

นายแพทย์วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม สบส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดให้ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคจัดพิธีทำบุญทุกวันจันทร์แรกของเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ นายแพทย์วิศิษฎ์  เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “ก้าวตามรอยเท้าพ่อ สบส.พอเพียง”ที่กรมสนับสุนนบริการสุขภาพ เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต

เรื่องน่าสนใจ