กรม สบส. ย้ำป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อกลับถึงบ้าน ด้วยการทำความสะอาดรถยนต์ เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน ถอดหน้ากากอนามัย เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว ล้างมือให้สะอาด และทำความสะอาดร่างกาย

 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดในต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ปัจจัยสำคัญที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 คือ การเร่งฉีดวัคซีน และประชาชนควรให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้สำรวจพฤติกรรมของประชาชน การสำรวจการป้องกันตัว และความคิดเห็นของประชาชนในการแพร่ระบาดของ โรคโควิด 19 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 การใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีใหม่ จำนวน 7,891 คน พบว่าประชาชนเมื่อกลับมาถึงบ้าน รีบล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ทำบางครั้งมากที่สุด ร้อยละ 49.5 รองลงมา คือ ทำทุกครั้ง ร้อยละ 46.3 และไม่ได้ทำเลยร้อยละ 4.2 จากพฤติกรรมดังกล่าวพบว่า ประชาชนมีพฤติกรรมเมื่อกลับบ้าน รีบล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีทำเป็นบางครั้ง ยังคงเป็นพฤติกรรมที่ประชาชนไม่ได้มีการปฏิบัติทุกครั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ โควิด 19 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ควรทำความสะอาดร่างกาย รีบล้างมือ อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

ด้านทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า แนะประชาชนปฏิบัติ 7 วิธี หยุดโควิด 19 เมื่อกลับถึงบ้าน 1. ทำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งาน เช่น เบาะที่นั่ง พวงมาลัย 2. เก็บรองเท้าไว้นอกบ้าน หรือจัดเก็บรองเท้าเป็นสัดส่วน 3. ถอดหน้ากากอนามัย ทิ้งใส่ถุงให้มิดชิด 4. เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น กระเป๋า มือถือ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 5. ล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่และน้ำสะอาด ก่อนกินอาหาร ก่อนสัมผัสบริเวณใบหน้า และหลังจับสิ่งของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ 6. เปลี่ยนเสื้อผ้า และแยกตะกร้าผ้า ชุดที่ใส่นอกบ้านและในบ้านออกจากกัน 7. หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถศึกษาหาความรู้ด้านสุขภาพได้ทางคลังความรู้ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (healthydee.moph.go.th)

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ