วันนี้ (29 มีนาคม 2563) ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตาร์จัดเก็บภาษี นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่อยู่ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องความเข้าใจว่ากรมสรรพากรจะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ่งกัน.com ไปใช้ในการตรวจสอบภาษีย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้นว่าไม่เป็นความจริง 

 

กรมสรรพากร

 

โดยกรมสรรพากรได้เผยว่า ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ยากลำบากจากการดำรงชีวิตในช่วงเชื้อโรค Covid-19 ระบาดกรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการภาษีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 มาตรการ โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษีจาก วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2563 และมีมาตรการดังต่อไปนี้

– มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 สำหรับการปฏิบัติงาน เสี่ยงภัยเกี่ยวกับ COVID-19 เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ

– มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมหักได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท


นอกจากนี้กรมสรรพากรยังยืนยันให้ทุกคนสบายใจได้ว่า จะไม่มีการดึงข้อมูลจากการลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันมาตรวจสอบในเรื่องของภาษีอย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก กรมสรรพากร : The Revenue Department

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ