ที่มา: dodeden

กรมสุขภาพจิต ให้โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัด 19 แห่ง ป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลเต็มที่ และเตรียมทีมเอ็มแคท พร้อมลงเยียวยาดูแลจิตใจผู้ประสบภัยหากเกิดน้ำท่วม พร้อมแนะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเตรียมพร้อมกายใจไว้ล่วงหน้า ขนย้ายสิ่งของมีค่าสำรองอาหารการกิน จะช่วยลดความเครียดได้ หากผู้ป่วยรายใดยาใกล้หมดให้ไปพบแพทย์ก่อนวันนัด หรือหากไปตามนัดไม่ได้ ขอให้แจ้งอสม.ใกล้บ้านหรือโทรแจ้งสายด่วนสุขภาพจิต1323 หรือ 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า ได้สั่งการให้โรงพยาบาลจิตเวชที่อยู่ในสังกัด 19 แห่งทั่วประเทศ

เตรียมการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลไว้ล่วงหน้าแล้ว เพื่อป้องกันความสูญเสีย สามารถให้บริการประชาชนต่อเนื่อง    และให้ทุกแห่งเตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติหรือ ทีมเอ็มแคท ( Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT ) ให้พร้อมลงปฏิบัติงานดูแลปฐมพยาบาลจิตใจผู้ประสบภัยหากเกิดน้ำท่วมร่วมกับทีมเครือข่ายในจังหวัดซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 800 ทีม  เพื่อดูแลประชาชนที่ประสบภัย และผู้ป่วยจิตเวชเดิมเพื่อป้องกันอาการกำเริบ รวมทั้งกลุ่มญาติของผู้ป่วยด้วย

ขณะเดียวกันขอให้ญาติตรวจสอบยาของผู้ป่วยที่กินประจำและต้องกินต่อเนื่อง   หากพบว่าใกล้หมดให้ไปพบแพทย์ก่อนวันนัดได้ หรือหากไม่สามารถเดินทางออกไปพบแพทย์ตามนัดได้  ขอให้แจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ใกล้บ้าน  หรือโทรแจ้งสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการจัดส่งยาให้โดยเร็ว

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการเตือนภัยอย่างมีสติ  และให้เตรียมตัวเตรียมใจคาดการณ์เผื่อไว้ล่วงหน้า ทั้งพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซาก  เนื่องจากภัยจากธรรมชาติอาจมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้  จึงขอให้ขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่า ข้าวของต่างๆ สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงปลอดภัยจากน้ำท่วม 

รวมทั้งสำรองปัจจัยสี่ เช่นอาหารน้ำดื่ม ไว้ให้พร้อม เพราะหากเกิดน้ำท่วมจริง ความสูญเสียจะเกิดน้อยลง จะช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติลงได้มาก   

เรื่องน่าสนใจ