ที่มา: dodeden

กรมสุขภาพจิตให้โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัด 19 แห่งทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2560 นี้  ให้ป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาล และเตรียมทีมเอ็มแคท พร้อมลงดูแลจิตใจประชาชนกรณีมีน้ำท่วม แนะผู้ป่วยที่ยาใกล้หมดให้พบแพทย์ก่อนวันนัด

หากไปตามนัดไม่ได้ขอให้แจ้งอสม.ใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323 หรือ 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง  พร้อมแนะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซาก  ให้เตรียมพร้อมกายใจคาดการณ์เผื่อไว้ล่วงหน้า ขนย้ายสิ่งของมีค่า จะช่วยลดความสูญเสียและความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติลงได้มาก   

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์กรมสุขภาพจิตได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ 59 จังหวัดครอบคลุมทุกภาค ในช่วงวันที่  14-18 กรกฎาคม 2560 ตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยา 


โดยได้สั่งการให้โรงพยาบาล( รพ.) จิตเวชที่อยู่ในสังกัด 19 แห่งทั่วประเทศ เตรียมการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลไว้ล่วงหน้าเพื่อป้องกันความสูญเสียสามารถให้บริการประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่อง 

และให้ทุกแห่งเตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาทางจิตใจแก่ผู้ประสบภาวะวิกฤติหรือทีมเอ็มแคท ( Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team : MCATT )  พร้อมเวชภัณฑ์ พร้อมลงปฏิบัติงานดูแลปฐมพยาบาลจิตใจแก่ผู้ประสบภัย หากเกิดน้ำท่วม ร่วมกับทีมเครือข่ายในจังหวัดซึ่งมีประมาณ 800 ทีมทั่วประเทศ ให้การดูแลทั้งประชาชนที่ประสบภัย ผู้ป่วยจิตเวชเดิมเพื่อป้องกันอาการกำเริบ และกลุ่มญาติของผู้ป่วยด้วย

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ขอให้ญาติผู้ป่วยจิตเวชดูแลเก็บยาไว้ใกล้ตัว สามารถหยิบฉวยได้ง่ายหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  และให้ตรวจสอบยาของผู้ป่วยที่กินประจำและต้องกินต่อเนื่อง   หากพบว่าใกล้หมดให้ไปพบแพทย์ก่อนวันนัดได้ หรือหากไม่สามารถเดินทางออกไปพบแพทย์ตามนัดได้     ให้แจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ใกล้บ้าน  หรือโทรแจ้งสายด่วนสุขภาพจิต 1323 หรือสายด่วน 1669 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะได้ดำเนินการจัดส่งยาให้โดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาผู้ป่วยอาการกำเริบจากการขาดยา

“ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการเตือนภัยอย่างมีสติ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซาก  ให้เตรียมตัวเตรียมใจคาดการณ์เผื่อไว้ล่วงหน้า       

เนื่องจากภัยจากธรรมชาติอาจมีสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นได้  จึงขอให้ขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่า ข้าวของต่างๆ สัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงปลอดภัยจากน้ำท่วม  รวมทั้งสำรองปัจจัยสี่จำเป็น เช่นอาหารน้ำดื่ม ไว้ให้พร้อม เพราะหากเกิดน้ำท่วมจริง  ความสูญเสียจะเกิดน้อยลง จะช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่ปกติลงได้มาก” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

เรื่องน่าสนใจ