ที่มา: dodeden

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมขณะนี้ว่า กรมสบส.ได้ขอความร่วมมืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยทุกแห่ง ให้ออกดูแลเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มที่ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษในช่วงน้ำท่วม

ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่นโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ป้องกันอาการกำเริบโดยเฉพาะจากปัญหาขาดยา  

14528372_1480620548621128_282288048_n

โดยให้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับอาสาสมัครประจำครอบครัว หรือ อสค.ซึ่งเป็นอาสากลุ่มใหม่ที่ได้คัดเลือกจากครอบครัวที่มีผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคที่กล่าวมา เข้าอบรมรุนแรกตำบลละ 5 คน  รวมจำนวน 40,000 คนทั่วประเทศ

ซึ่งจากการติดตามเยี่ยมการทำงานของอสค.ในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดอุทัยธานีคือที่ ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างอารมณ์  และตำบลโคกหม้อ  อำเภอทัพทัน พบว่าน่าพอใจ  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ไม่พบเกิดปัญหาโรคแทรกซ้อนแต่อย่างใด

14508723_1480646235285226_873211895_n

อย่างไรก็ดี จากการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจการปฏิบัติงานของอสม. ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม มีความเป็นห่วงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก ได้ขอความร่วมมือให้อสม.ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 

14528413_1480646278618555_508064558_n

ประการแรกคืออุบัติเหตุเด็กเล็กพลัดตกน้ำ  อย่าปล่อยเด็กให้อยู่ตามลำพัง และให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องมองเห็น เข้าถึงและคว้าถึงง่าย โดยปิดประตูบ้านไว้เสมอ หากพลัดตกน้ำจะจมน้ำได้ง่ายแม้ว่าน้ำจะตื้นก็ตาม เนื่องจากเด็กเล็กยังมีการทรงตัวไม่ดี และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

ประการที่ 2  คือการป้องกันโรคปอดบวม เนื่องจากเด็กมักจะชอบลงเล่นน้ำท่วมขัง อาจเกิดการสำลักน้ำทำให้เชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในน้ำท่วมเข้าไปในปอด ทำให้เกิดการอักเสบ เป็นโรคปอดบวมได้ 

จึงขอให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานให้หลีกเลี่ยงลงเล่นน้ำท่วมขัง  และขอให้สังเกต หากเด็กมีอาการป่วยหลังเล่นน้ำ เช่น มีไข้สูงเกิน 2 วัน  ไอ หายใจหอบ หรือเจ็บหน้าอกเวลาไอ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือรีบพาไปพบแพทย์ เพื่อรักษาทันที 

14509347_1480646231951893_1208040564_n 

เรื่องน่าสนใจ