อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ 120 คน ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมโรงพยาบาลเข้าสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)

ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้ร่วมประชุมฯได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพการบริหารและระบบบริการสถานพยาบาลของตนให้ได้มาตรฐาน HA ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะเป็นการการันตีให้กับผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัยในระดับสูงสุด จากสถานพยาบาลไทย

 

กรม สบส

 

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ