เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร” กับศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมมือส่งเสริมและสร้างความตระหนักการใช้เครื่องมือแพทย์อย่างครบวงจร และการวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ได้มอบหน้ากากผ้า จำนวน 40,000 ชิ้น ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

 

กรม สบส

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ