วันนี้ (24 มีนาคม 2563) ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ ได้จัดประชุมและชมการสาธิตการใช้และบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ ในโรงพยาบาลจากสถานการณ์จริงของ Huoshenshan hospital in Wuhan และ Chengdu Medical College Department of Public Health ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบ Teleconference พร้อมให้คำแนะนำ และตอบคำถามแก่บุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างถูกวิธี เป็นการรองรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤตจากการ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กรม สบส

 

 

 

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ