กรมสนับสนุนบริการสุขภาพชี้สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านนวด ร้านสปา ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเดินหน้าลุยตรวจเข้มสถานประกอบการฯ ทั้งที่ได้รับอนุญาตถูกต้องและที่ทำผิดกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัย


นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กล่าวว่า กรมสบส.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองประชาชนผู้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 และกฎหมายลูกที่ออกตาม พ.ร.บ.นี้ โดยผู้ที่จะเปิดร้านนวดหรือร้านสปา รวมไปถึงผู้ดำเนินการสปาต้องมีใบอนุญาตจากกรมสบส. ส่วนผู้ให้บริการหรือหมอนวดต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการกับกรมสบส.

“ข้อมูลล่าสุดพบว่าผู้ให้บริการที่มายื่นขอขึ้นทะเบียนทั่วประเทศมีประมาณ 54,000 ราย ส่วนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มายื่นขออนุญาตทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 1,000 ราย ดังนั้น ในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่ 25-29 ธันวาคม2560นี้ น่าจะเป็นโอกาสอันดีของสถานประกอบการฯที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ให้มายื่นขออนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการส่งมอบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานแก่ผู้รับบริการ

โดยเขตกทม.สามารถยื่นขออนุญาตที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ส่วนภูมิภาคขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ส่วนผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นผู้ให้บริการในกิจการนวดหรือสปาก็ให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องด้วย เพราะเจ้าของกิจการต้องจ้างงานผู้ให้บริการที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมสบส.เท่านั้น

หลังจากนี้กรมสบส.จะดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหลังจากที่ได้รับใบอนุญาตแล้วว่ายังคงดำเนินการได้คุณภาพตามมาตรฐานหรือไม่ รวมทั้งตรวจเข้มสถานประกอบการฯที่ทำผิดกฎหมายด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการกระทำผิดมาที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18429 หรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 02 193 7057 ในวันและเวลาราชการ ” รองโฆษกกรมสบส. กล่าว

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม