กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส ) ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ปฏิบัติการบุกทลายสปา/ร้านนวดเถื่อน 6 แห่ง ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

กรม สบส

 

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส.ได้มีนโยบายให้กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโดยนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองฯ ดำเนินการส่งเสริมมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทสปา/ร้านนวด ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีความปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 กรม สบส. นำโดยนายชาตรี พินใย หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและคดี กองกฎหมาย และพนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 (สบส.เขต 6) จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติการบุกทลายสปา/ร้านนวดที่เปิดเถื่อนท้าทายกฎหมาย ในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ด้านนายชาตรี พินใย เปิดเผยถึงปฏิบัติการดังกล่าวว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฯได้รับเบาะแสการเปิดสปา/ร้านนวดเถื่อนในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

1) สบาย นวดเพื่อสุขภาพ
2) ลักกี้ นวดจับเส้นเพื่อสุขภาพ
3) มะลิวัลย์ นวดแผนไทย
4) TS Massage & Spa
5) ชบา นวดเพื่อสุขภาพ และ
6) Mari Organic Spa Massage

 

 

 

 

 

ซึ่งเปิดให้บริการนวดแผนไทย นวดน้ำมัน นวดฝ่าเท้า ฯลฯ แต่กลับไม่ขออนุญาตประกอบกิจการกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 อีกทั้ง การเปิดกิจการสปา/ร้านนวดโดยมิได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากผู้อนุญาต อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือชีวิตของผู้รับบริการตามที่ปรากฏเป็นข่าวผ่านสื่อหลายสำนัก พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ จึงแจ้งข้อหาการกระทำผิดพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 จำนวน 2 กระทง กับเจ้าของกิจการทั้ง 6 แห่ง โดยทันที ประกอบด้วย

1) ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมิได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2) ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในธุรกิจว่า “สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ” “กิจการสปา” “นวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม” หรือคำอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน โดยมิได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท สำหรับร้าน Mari Organic Spa Massage พบว่าทางร้านมีการจำหน่ายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตามตำรับยา และจำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยมิได้รับอนุญาตด้วย จึงถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เพิ่มอีก 2 กระทง รวมเป็น 4 กระทง

ทั้งนี้ กรม สบส. ได้เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับสปาเถื่อน/ร้านนวดเถื่อนไว้หลายช่องทาง เช่น การเดินทางมาแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริเวณชั้น 1 อาคารกรม สบส. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 อีเมล [email protected] หรือทางเฟซบุ๊กศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรม สบส. เป็นต้น ในส่วนภูมิภาคนั้นสามารถแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทุกจังหวัด

 

 

เรื่องน่าสนใจ