กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ขยายเวลาให้บริการสายด่วน 1426 จากเดิมเฉพาะวันทำการราชการ เป็นทุกวันโดยไม่มีวันหยุด พร้อมให้บริการเครื่องผลิต/ท่อออกซิเจน แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19

 

กรม สบส

 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ส่งผลให้ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคโควิด 19 รายใหม่นับหมื่นรายต่อวัน โดยผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (Outpatient with Self Isolation) เข้าระบบการกักตัวในที่พัก (Home Isolation ;HI) หรือกักตัวในชุมชน (Community Isolation ;CI) ได้ แต่หากเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงและอาการรุนแรงก็จะส่งตัวเข้ารักษาในสถานพยาบาลต่อไป ทำให้ในแต่ละวันมีประชาชนติดต่อไปยังสายด่วน 1330 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ 1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด 19 อย่างทันท่วงที ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2565 กรม สบส.ได้ขยายเวลาการให้บริการสายด่วนกรม สบส. 1426 จากเดิมวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์) เป็นทุกวันในช่วงเวลา 08.30 – 20.30 น. โดยไม่มีวันหยุด ซึ่งนอกจากสายด่วน 1426 จะให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การประกอบกิจการ และรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังได้เพิ่มบริการสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ภายใต้ภารกิจ “ลมใต้ปีก” ในการให้บริการสนับสนุนเครื่องผลิต/ท่อออกซิเจน แก่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในการประคับประคองอาการระหว่างรอเข้าระบบการรักษาในสถานพยาบาล

 

 

ด้าน นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวต่อว่า สำหรับการดำเนินงานภารกิจ “ลมใต้ปีก” ในส่วนของของศูนย์สนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารกรม สบส. จะดำเนินงานในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยมีคอลเซ็นเตอร์ สายด่วน กรม สบส. 1426 รับเรื่องสนับสนุนออกซิเจนทางการแพทย์ พร้อมให้การประเมินและแจ้งข้อมูลความต้องการไปยังหน่วยจัดเก็บออกซิเจนทางการแพทย์ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ อาทิ เครื่องผลิต/ท่อออกซิเจน เกจวัดออกซิเจน สายออกซิเจนช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ฯลฯ ให้กับผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยญาติผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถเดินทางมารับเครื่องผลิต/ท่อออกซิเจนด้วยตนเอง และในอนาคตหากประชานมีการขอสนับสนุนออกซิเจนเข้ามามากขึ้น กรม สบส.ก็จะเพิ่มบริการจัดส่งเครื่องผลิต/ท่อออกซิเจนให้กับผู้ป่วยโรคโรควิด 19 ถึงที่พักต่อไป

 

สนใจหาข้อมูลและปรึกษาศัลยกรรมได้ที่นี่

โดดเด่น
ศัลยกรรม
webdodeden

 

เรื่องน่าสนใจ