เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กองวิศวกรรมการแพทย์ กรม สบส.ประสานความร่วมมือกับชมรมสื่อสารสาธารณสุข ทำการติดตั้งสถานีเชื่อมต่อระบบสื่อสาร ที่ รพ.สต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย กับแม่ข่ายเทวะเวสม์พญาไท กองวิศวกรรมการแพทย์  เพื่อใช้สนับสนุนช่องทางการสื่อสารทางวิทยุให้กับทีมแพทย์และพยาบาล ที่ปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอน รวม 13 คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง เขตวนอุทยานถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

 

 

 

 

 

เรื่องน่าสนใจ