กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ส่ง จนท.ลงตรวจ รพ.เอกชน ย่านรามคำแหง หลังญาติผู้ป่วยร้องทำการรักษาผู้ป่วยอาการสมองบวมผิดพลาดจนอาการทรุดหนักกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง

จากกรณี ที่มีญาติผู้ป่วยรายหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแล และทำการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง ที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยสมองบวมแต่เกิดผิดพลาดต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงในเวลาต่อมา นั้น

 

กรม สบส

 

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. ได้มอบหมายให้ตนดูแลกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งจากการประสานข้อมูลกับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรม สบส. พบว่าญาติผู้ป่วยได้ทำการยื่นเรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ในช่วงเดือนมีนาคม 2562 โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม สบส.ก็ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจากทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ป่วยและโรงพยาบาลเอกชนที่ถูกกล่าวอ้างนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุจนถึงปัจจุบัน และบ่ายวันนี้ (25 เมษายน 2562) พนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงพยาบาลเอกชน ย่านรามคำแหง โดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางการแพทย์ และเวชระเบียนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เพื่อนำข้อมูลที่ได้เสนอแก่คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สภาวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อร้องเรียน หรือลดปัญหาจากการรับบริการทางการแพทย์ กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการสถานพยาบาลทุกแห่งยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องตระหนักถึงสุขภาพและชีวิตผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง ต้องให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ตามศักยภาพของสถานพยาบาลของตน แต่หากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นหรือมีโอกาสที่จะทรุดตัวลงจะต้องรีบส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลทันที และหากประชาชนท่านใดเกิดผลกระทบจากการรักษาพยาบาลหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเอกชนใน กทม.สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรม สบส. โดยเดินทางเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง หรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง กรม สบส.ก็มีช่องทางให้ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7057 หรือผ่านสื่อโซเชียลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected] หรือ Facebook : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส.กระทรวงสาธารณสุข และ Line ร้องเรียน กรม สบส. ในวันและเวลาราชการ

 

เรื่องน่าสนใจ