ที่มา: matichon

ที่ผ่านมา ภาพลักษณ์การให้บริการของแท็กซี่มิเตอร์ไม่ค่อยดีนัก ปัญหาหลายอย่างที่เกิดระหว่างการเรียกแท็กซี่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นช่องว่างและโอกาสทางธุรกิจ หลายบริษัทสนใจลงทุนให้บริการรถแท็กซี่ ด้วยการประชาสัมพันธ์เรื่องระบบบริการที่ดีและยึดหลักไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร อีกทั้งยังเป็นรถใหม่ ทำให้บริการเหล่านี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

01

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด เล่าว่า ปัญหาการแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารยังคงแก้ได้ยาก เพราะเกิดมาจากตัวคนขับเอง ขณะที่ผู้ขับยังมีจำนวนมากไม่สามารถดูแลได้หมดทุกคัน และที่ผ่านมาคู่แข่งของแท็กซี่ยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบรถตู้ หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ซึ่งเป็นบริการคนละรูปแบบกัน แท็กซี่จึงไม่ได้ปรับตัวอย่างจริงจัง แต่หลังจากหลายบริษัทหันมาทำธุรกิจรถแท็กซี่ ทำให้สหกรณ์แท็กซี่สยามต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ และเริ่มจัดโครงการ “ไปทุกที่ ไม่มีปฏิเสธ” เพื่อให้ผู้ขับแท็กซี่ของสหกรณ์ต่างๆสามารถทำอาชีพนี้ต่อไปได้ แต่ต้องรับให้ได้กับกฏ 3 ข้อ

นายวิฑูรย์ เผยว่าหลังเริ่มโครงการ “ไปทุกที่ ไม่มีปฏิเสธ” ประมาณ 1 เดือน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน ถือเป็นหนึ่งในการปรับตัวที่ดี และจากการสอบถามผู้ขับแท็กซี่ โครงการนี้ทำให้ผู้ขับแท็กซี่มีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะที่ผ่านมาการปฏิเสธผู้โดยสารอาจมาตัวผู้ขับที่มองว่าการวิ่งในแต่ละเที่ยวไม่คุ้มค่า

การปรับตัวอื่นๆกลุ่มสหกรณ์ยังจัดอบรมผู้ขับแท็กซี่ให้มีความสุภาพพร้อมให้บริการและยังเพิ่มแอพลิเคชั่นเรียกแท็กซี่เพื่อให้ผู้โดยสารเรียกใช้แท็กซี่สะดวกมากขึ้น


แม้ว่าแท็กซี่อูเบอร์ และบริการใหม่ของนครชัยแอร์ยังมีจำนวนรถที่ให้บริการแตกต่างกับแท็กซี่กลุ่มเดิมอยู่มาก แต่บริการเหล่านี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนที่ดีที่บ่งบอกว่า ในอนาคต กลุ่มแท็กซี่เดิมจะไม่ได้เป็นตัวละครเดียวในธุรกิจนี้อีกแล้ว

https://www.youtube.com/watch?v=gfbj4MSv_48

ป้ายกำกับ: | | |

เรื่องน่าสนใจ