ที่มา: dodeden

 

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน นอกจากท่านจะเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อน้อมอาลัย “ในหลวง รัชกาลที่ ๙” แล้ว

พระองค์ทรงยังนำแนวทาง แบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้กับประชาชนของพระองค์เองด้วย

1477050026_1

1477050876_1

1477050335_1

1477050186_1

1477050160_1

1477050404_1

เครดิตภาพจาก @JB_CRAB


เรื่องน่าสนใจ