การทำฟิลเลอร์ (Filler)

ขอบคุณคลิปจาก FoodDiary byCP

ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=vPxI1lNHe_0

เรื่องน่าสนใจ