500_12

การผ่าตัดเสริมเต้านมโดยไม่ดมยาสลบ หรือ ฉีดยานอนหลับ แบบ TABS : Tumescent Anesthesia Breast Surgery

เป็นการผ่าตัดเสริมหน้าอกโดยไม่ต้องดมยาสลบ นั้นสามารถลดความเสี่ยงผลข้างเคียงจากการใช้ยานอนหลับแล้วไม่ฟื้นหรือ อย่างที่เราได้ยินข่าวมามากมาย การผ่าตัดโดยไม่ต้องดมยาสลบ หรือยานอนหลับจะนี้ผู้ป่วยจะรู้สึกตัว สามารถโต้ตอบกับแพทย์ พยาบาลได้ตลอดเวลา แพทย์สามารถให้ผู้ป่วยดูได้ดูผลการผ่าตัดได้ทันทีว่าเบื้องต้นพอใจหรือไม่ สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขให้คนไข้ได้ในทันทีตามความเป็นไปได้ที่ขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ ซึ่งเรียกการผ่าตัดแบบนี้ว่า Awake Surgery

กลุ่มแพทย์ที่ริเริ่มการทำ Awake Surgery คือ Dr. Marco Pelosi II ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง International Society of Cosmetogynaecology (ISCG) และ Dr. Anil Gandhi ซึ่งเป็น สูตินรีแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้องด้วย  นอกจากนั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเสริมความงาม สถาบัน ISCG ให้การอบรมแพทย์ด้านการผ่าตัดเสริมความงามในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย


ในปี 1986   Dr. Jeffy  Klein ได้สร้างสูตร น้ำยาชา Tumescent Solution ที่ใช้ในการผ่าตัดดูดไขมัน   และต่อมาปี2008 Dr.Marco Pelosi II และ Dr. Anil Gandhi ได้ปรับปรุงสูตรของ Dr. Jeffy Klein มาฉีดบริเวณหน้าอกเพื่อทำการผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยถุงซิลิโคนหรือถุงน้ำเกลือ ที่เรียกว่า Awake Surgery และ Dr. Julio Cesar Novoa แห่ง Novoa Medspa ซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ที่มาทำด้าน Cosmetic Surgery ที่อยู่ในทีมเดียวกับ Dr. Marco Pelosi II ได้ประยุกต์เทคนิค Awake Surgery ของ Dr. Pelosi II และ Dr. Gandhi  โดยใช้ ปรับ สูตรน้ำยาชา Tumescent Solution และวิธีการฉีด Tumescent และเรียกวิธีการนี้ว่า TABS  : Tumescent Anesthesia Breast Surgery.

renovia01
Tumescent

 

วิธีการทำ TABS ;

ใช้น้ำยาชาสูตรพิเศษ มีส่วนประกอบของยาชา (Xylocain) มากขึ้น และส่วนอื่นๆอีกมากขึ้น แล้วฉีดไปในตำแหน่งที่ Block เส้นประสาทไขสันหลังที่ T1-T7  มีมาเลี้ยงความรู้สึกของเต้านมและหัวนม  ทำให้เต้านมชาทั้งเต้า ตลอดจนผิวหนัง และ กล้ามเนื้อหน้าอก(Pectoris muscles) โดยที่ระบบการหายใจ การเคลื่อนไหวของหน้าอกเป็นปกติ

renovia02
ผลของการทำ TABS

 

จากการศึกษาของ Julio Cesar Novoa  ในคนไข้ที่ผ่าตัดเต้านมใส่ถุงซิลิโคน หรือ ถุงน้ำเกลือเพื่อให้หน้าอกใหญ่ ระหว่างปี 2008-2011 อายุตั้งแต่ 19-68 ปี ที่เมือง El Paso รัฐ เท็กซัส สหรัฐอเมริกา   พบว่าสามารถผ่าตัดได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องดมยาสลบ และผู้ป่วยชอบการผ่าตัดโดยไม่ต้องดมยาหรือฉีดยาสลบ Julio Cesar Novoa ใช้น้ำยา TABS ประมาณ 1500 ซีซีต่อคนไข้คนหนึ่ง

ประสบการณ์การทำ TABS ในประเทศไทย

Renovia Clinic  ทำการฉีดไขมันสเต็มเซลล์เพื่อขยายหน้าอกแทนการฉีดฟิลเลอร์ หรือ ฝ่าตัดใส่เต้าเทียมซิลิโคน หรือ เต้าเทียมน้ำเกลือ มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ผู้ที่ต้องการเสริมหน้าอกโดยใช้ไขมันของตัวเอง ต้องมีจำนวนไขมันมากพอที่จะดูดไขมันมาฉีดได้ ปกติ ต้องการไขมันประมาณ 600-1000 ซีซี นั่นคือต้องดูดไขมัน Microcannula liposuction มาประมาณ   1200-2000 ซีซี แล้วค่อยมาแยกเอาส่วนของไขมันและสเต็มเซลล์ไขมันซึ่งเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วฉีดเข้าไปในชั้นต่างๆของหน้าอก ด้วยวิธี Micro Seeding

renovia03

การทำให้บริเวณเต้านมที่จะฉีดไขมันสเต็มเซลล์ชา ไม่เจ็บขณะฉีด เรโนเวียคลินิกได้ประยุกต์วิธี TABS (Modified TABS) ของ Julio C. Novoa มาอีกที   ใช้น้ำยา TABS จำนวนประมาณ 300 ซีซีต่อเต้านม หรือ ประมาณ ครึ่งหนึ่งของวิธี TABS ดั้งเดิม และเพิ่มการทำการ Block ประสาทระหว่างซี่โครง(intercostal nerve block) มาช่วยเพื่อเพิ่มความชาและลดจำนวนยา TABS  ซึ่งจะหลีกเลี่ยงภาวะยาชาเกินได้เป็นอย่างดี(Xylocaine Overdose)

วิธี Modified TABS ของ เรโนเวียคลินิก ได้ผลดีตลอดมาจึงนำวิธี Modofied TABS มาใช้ในการเสริมหน้าอกด้วย Silicone

renovia04
แนวการ Block เส้นประสาท

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมเสริมความงามของ เรโนเวียคลินิก ได้นำวิธีการทำให้ชาเพื่อการผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยซิลิโคนมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทย โดยเราได้ทำ Modified TABS หน้าอกข้างละ 500 ซีซี เนื่องจากคาดว่าจะมีการดึงรั้งกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆ มากกว่าการฉีดไขมันสเต็มเซลล์เพิ่มขนาดหน้าอก และได้สอบถามพูดคุยกับคนไข้ตลอดเวลาว่ารู้สึกเจ็บปวด หรือผิดปกติ หรือไม่ คนไข้ไม่เจ็บเลย จะรู้สึกว่ามีอะไรมารั้งตอนที่ขยายช่องว่างใต้กล้ามเนื้อหน้าอกให้มีช่องกว้างขึ้นเพื่อใส่ ซิลิโคน(ยี่ห้อ Mentor ผิวทราย ขนาดข้างละ 350 ซีซี)เท่านั้น  หลังผ่าตัดผู้ป่วยไม่รู้สึกเจ็บอะไร่วเนื่องจากฤทธิ์ของ Tumescent อยู่นาน 4-6 ชั่วโมง หลังจากนั้นมีอาการปวดบ้างเพราะหมดฤทธิ์ยา แต่ทานยาแก้ปวดก็หาย วันรุ่งขึ้นอาการปวดลดลง ยกแขนได้สบาย วันที่2 หลังผ่าตัดรู้สึกเป็นปกติ ไม่เจ็บปวด หรือบวมแต่อย่างไร ให้ผ้ายืดรัดหน้าอกไว้ 7 วัน ตัดไหม แล้วใส่ Support Bra

renovia05
Before
renovia06
After ใส่ข้างละ 350 cc.

 

อีก 6 เดือน ถ้าต้องการขนาดมากขึ้น สามารถมาเติมไขมันสเต็มเซลล์ได้ ซิ่งจะช่วยลดการเกิดพังผืดจากซิลิโคน และทำให้หน้าอกสวยเป็นธรรมชาติ ความรู้สึกที่ผิวหนังเต้านมเป็นปกติ

ประชาสัมพันธ์รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมฟรี

เนื่องจาก แพทย์จาก  Renovia-ABLS ได้ไปศึกษา Fellowship training ที่สถาบัน The Italian Academy of Lipotech โดย Dr. Gino Rigotti ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการปลูกถ่ายไขมันสเต็มเซลล์ที่เต้านม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม และได้รับการผ่าตัดเต้านม ฉายแสง และ ยารักษามะเร็งครบแล้ว มีการใส่เต้านมซิลิโคน และเกิดปัญหา พังผืด หน้าอกเป็นรอยพังผืด รอยไหม้จากการฉายแสง ซึ่งสามารถรักษาด้วย สเต็มเซลล์ไขมันของตนเองได้ Dr. Gino Rigotti แนะนำให้เรารักษาคนเหล่านี้ด้วย

Renovia-ABLS จึงจัดโครงการรักษาเต้านมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด รักษาด้วยการฉายแสง หรือเคมีบำบัด และได้ทำการใส่เต้านมเทียมด้วยซิลิโคนแล้วเกิดปัญหา ดังกล่าวสามารถขอรับการปรึกษาและรักษาฟรีด้วยการฉีดไขมันสเต็มเซลล์ของตนเองที่ Renovia-ABLS ได้ครับ

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

น.พ. สถาพร จินารัตน์

ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรม Renovia-ABLS Training Center for the American Board of Laser Surgery

โทร 02-1083285-6

E-mail: [email protected]

เรื่องน่าสนใจ