กินอย่างไรให้ปลอดภัย…ในหน้าร้อน

 

อาหารหน้าร้อน

กินอย่างไร???ให้ปลอดภัย…ในหน้าร้อน

ช่วงหน้าร้อนอาหารจะเน่าเสียได้ง่าย เนื่องจากเชื้อจุลชีพก่อโรคสามารถเจริญเติบโตได้ดี เราจึงมักจะมีอาการท้องร่วง ท้องเสีย หรือได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นพิษบ่อยๆ ซึ่งท้องร่วง ท้องเสีย หมายถึง ภาวะที่คนเราถ่ายอุจจาระออกมาเป็นน้ำหรือถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ส่วนอาหารเป็นพิษ คือ อาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด มีเชื้อโรคหรือสารพิษปนเปื้อน

สาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษที่พบบ่อยๆ มาจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ไม่สะอาด อาหารที่ปรุงไม่สุก อาหารค้างคืนที่ไม่ได้อุ่น ทำให้อาหารบูดเน่า หรืออาหารกระป๋องที่หมดอายุ รวมถึงวิธีการจัดเก็บอาหารไม่ดีและสุขอนามัยที่ไม่ดีของคนทำอาหารด้วย ทำให้มีเชื้อโรคหรือสารพิษปนเปื้อนอยู่ในอาหาร โดยเชื้อโรคเหล่านี้อาจเป็นได้ทั้ง แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต หนอนพยาธิหรือเชื้อรา ส่วนสารพิษที่ปนเปื้อนอาจเกิดจากสารพิษของแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารก่อนที่เราจะบริโภค หรืออาจเกิดจากพิษของเชื้อราหรือพืชบางชนิดก็ได้ นอกจากนี้การรับประทานอาหารรสจัดก็สามารถทำให้ท้องเสียได้เช่นกัน

อาการของอาหารเป็นพิษจะเกิดหลังจากรับประทานอาหารไปประมาณ 1ชม.-1วัน ขึ้นกับชนิดของเชื้อ โดยจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำหรือมีมูกเลือดปน อาจมีไข้ ปวดศีรษะและอ่อนเพลียได้ ถ้าหากมีอาการรุนแรงเชื้ออาจเข้าไปในกระแสโลหิต ทำให้เกิดโลหิตเป็นพิษ และพิษจากพืชบางชนิดอาจมีผลต่อระบบประสาท ทำให้ชัก หมดสติ หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

เมื่อเกิดอาการเหล่านี้ ควรรีบไปพบแพทย์

อาการท้องเสียไม่ดีขึ้นภายใน 24ชม., คลื่นไส้-อาเจียนอย่างรุนแรง, อุจจาระมีมูกเลือดปน มีกลิ่นเหม็นคล้ายกุ้งเน่า, มีไข้สูง หนาวสั่น เพราะอาจมีภาวะลำไส้อักเสบหรือติดเชื้อในกระแสเลือดได้, ท้องเสียเรื้อรังร่วมกับอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด, ท้องเสียจากการใช้ยา และท้องเสียในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี/ผู้สูงอายุ/สตรีมีครรภ์ เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต หรือเกิดความผิดปกติกับมารดาหรือทารกในครรภ์ได้

วิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากอาหารเป็นพิษ

สามารถทำได้โดยเลือกซื้ออาหารสด สะอาด ปลอดภัย, หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่สะอาด อาหารรสจัด หรืออาหารที่ไม่เคยรับประทานมาก่อน, หมั่นล้างมือให้สะอาด, ปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ, ทานอาหารให้เป็นเวลา ถูกหลักโภชนาการและครบ 5 หมู่, ดื่มน้ำสะอาด, อย่าเสียดายอาหารเหลือ ควรทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และใช้ช้อนกลางในการทานอาหารร่วมกัน, ดูแลและจัดเก็บอาหารให้ถูกสุขลักษณะและพ้นจากพาหะของเชื้อโรค

ถ้าหากเกิดอาการอาหารเป็นพิษแล้ว ส่วนใหญ่มักจะรักษาตามอาการ คือ ถ้ามีอาการท้องเสีย ไม่แนะนำให้ทานยาหยุดถ่าย เพราะการขับถ่ายเป็นกลไกในการขจัดของเสียออกจากร่างกายอยู่แล้ว เราควรดื่มน้ำเกลือแร่ เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ของร่างกาย

สุดท้ายนี้ ขอฝากให้ทุกท่านเสริมสร้างสุขภาพโดยการปฏิบัติตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ ดังนี้

1.ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี

3.ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย

4.กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด   สีฉูดฉาด

5.งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ

6.สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น

7.ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท

8.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี

 9.ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม

ถ้าหากใครปฏิบัติได้ตาม สุขบัญญัติ 10 ประการอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทำงาน และช่วยให้มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่าย ๆ ด้วย

ขอบคุณที่มาจาก  www.vajira.ac.th

เรื่องน่าสนใจ