กินอาหารอย่างไร ให้ห่างไกลโรคกรดไหลย้อน เพราะทุกวันนี้ คนเราดําเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบ ทําให้ต้องทํากิจกรรมหลายๆ อย่าง พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ด้วยข้อจํากัดด้านเวลา ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการกินตามมาได้บำรุงสมอง

 

กินอาหารอย่างไร ให้ห่างไกลโรคกรดไหลย้อน

โดยปกติ คนเราใช้ปากบดเคี้ยวอาหาร และกลืนเข้าหลอดอาหาร ไล่เรียงไปยังกระเพาะอาหาร ซึ่งระหว่างรอยต่อของกระเพาะอาหาร และหลอดอาหาร จะมีหูรูด หรือเรียกว่า Sphincter ทําหน้าที่ปิดไม่ให้อาหารและกรดไหลย้อนกลับไปยังหลอดอาหาร แต่หากมีภาวะที่กรดไหลย้อนขึ้นมา ก็จะมีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก และมีน้ำรสเปรี้ยว หรือรสขม ไหลย้อนขึ้นมาทางปาก เราเรียกอาการเหล่านี้ว่า โรคกรดไหลย้อน

อาการดังกล่าว เกิดขึ้นได้ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน หรือเกิดในขณะที่ยังไม่ได้กินอาหาร ซึ่งกรดไหลย้อน พบมากในคนอ้วนหรือสูบบุหรี่ ดังนั้น ปัจจัยสําคัญในการรักษาโรคคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ควบคุมน้ำหนักตัวให้มีความเหมาะสม เพราะคนอ้วน จะมีความดันช่องท้องสูง ทําให้เป็นกรดไหลย้อนได้มากขึ้น


หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นสาเหตุของโรค ไม่ว่าจะเป็นอาหารรสจัด หวาน มัน เค็ม เผ็ด เปรี้ยว พืชบางชนิด เช่น หัวหอม กระเทียม มะเขือเทศ ในปริมาณที่มากเกินไป งดบุหรี่ งดเบียร์ สุรา น้ำอัดลม ชา กาแฟ หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้ารัดแน่น โดยเฉพาะรอบเอว ไม่นอนหลังการกินอาหารทันที ควรเว้นอย่างน้อย 3 ชม. เวลานอนควรหนุนหัวเตียงให้สูงขึ้น ประมาณ 6-10 นิ้วจากพื้นราบ

…………………………………………………………………

กรณีที่มีอาการแสบร้อนบริเวณกลางอกบ่อยครั้ง กลืนลําบาก อาเจียนบ่อยหรือมีเลือดปน ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ