ที่มา: med.mahidol.ac.th

ความต้องการไอโอดีน ในผู้หญิงตั้งครรภ์ ย่อมมีความแตกต่างจากคนธรรมดา นั่นเป็นเพราะว่าไอโอดีน เป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบประสาทของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ หากได้รับสารไอโอดีนในปริมาณไม่เพียงพอ อาจส่งผลให้เด็กในครรภ์มีความพิการทางสมองได้นั่นเอง

ความต้องการไอโอดีน ในผู้หญิงตั้งครรภ์

ไอโอดีน เป็นธาตุชนิดหนึ่ง ที่จำเป็นต่อทุกเซลล์ในร่างกาย โดยเฉพาะระบบประสาทและสมอง หากได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอ จะทำให้สมองเกิดความพิการในเด็กทารก นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กไทยมีระดับไอคิวต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งเกิดจากการขาดสารไอโอดีนเช่นกัน ทั้งยังพบว่าการขาดสารไอโอดีน ส่งผลให้ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติ การเกิดโรคคอพอก รวมถึงร่างกายอ่อนเพลีย เป็นต้น ซึ่งทารกในครรภ์มารดา มีการเจริญเติบโตของระบบประสาทตั้งแต่ในครรภ์ จึงควรได้รับไอโอดีนซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเซลล์ประสาทและสมอง ในปริมาณที่เพียงพอ หากได้รับไอโอดีนไม่เพียงพอ จะส่งผลให้ทารกในครรภ์ขาดสารไอโอดีนไปด้วย ซึ่งสามารถรับสารไอโอดีนได้จากการทานอาหารที่อุดมไปด้วยสารไอโอดีน หรือได้รับจากยาเสริมธาตุไอโอดีน

ความต้องการไอโอดีนในผู้หญิงตั้งครรภ์

นอกจากนี้ยังพบว่าในหญิงตั้งครรภ์จะมีการทำงานของไตที่หนักกว่าคนทั่วไป ทำให้เกิดการขับไอโอดีนออกจากร่างกายปริมาณมากกว่าคนอื่น จึงควรบริโภคไอโอดีนให้มากกว่าปกติ โดยไอโอดีนจะถูกส่งไปยังทารกในครรภ์ผ่านทางรก และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับไอโอดีนอย่างน้อย 250 ไมโครกรัมต่อวัน ทางที่ดีสำหรับการรับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ควรได้รับก่อนตั้งครรภ์เป็นเวลา 5 เดือน หากมีการวางแผนที่จะมีบุตร

ผลของการขาดไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์

จะทำให้เกิดความผิดปกติ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือความผิดปกติที่เกิดกับทารกในครรภ์ เช่น เสียชีวิตในครรภ์ (ภาวะแท้ง) , เสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด , ภาวะพิการทางสมอง (ปัญญาอ่อน) ,  ต่อมไทรอยด์ไม่ทำงานแต่กำเนิด , ร่างกายเล็กผิดปกติ เติบโตช้า ดูดนมแม่ได้ไม่ดี , กล้ามเนื้ออ่อนแรง , สติปัญญาต่ำกว่ามาตรฐาน และความผิดปกติที่เกิดกับมารดา เช่น ต่อมไทรอยด์ทำงานได้ไม่ดี , ร่างกายอ่อนเพลีย ,  โรคคอหอยพอก ,  ภาวะมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งกระเพาะอาหาร

ความต้องการไอโอดีนในผู้หญิงตั้งครรภ์

การได้รับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์

อาหารทะเล ปลาทะเล สาหร่ายทะเล กุ้ง ปู หอย ปลาแซลมอน ปลากะพง ปลาทู ปลาทูน่า อาหารที่ปรุงรสด้วยผลิตภัณฑ์เสริมสารไอโอดีน อาทิ น้ำปลา ซอสถั่วเหลือง หรือจากยาเสริมธาตุไอโอดีน ที่จ่ายโดยสูตินรีแพทย์

••••••••••••••••••••••••••••••

นอกจากหญิงตั้งครรภ์ที่ควรได้รับสารไอโอดีนมากกว่าคนทั่วไปแล้ว รองลงมาก็คือ หญิงที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร เนื่องจากเด็กที่อยู่ในวัยกินนมแม่ ยังคงต้องการสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตของเซลล์สมอง นำไปสู่การสร้างเสริมสติปัญญาให้มีระดับไอคิวที่เหมาะสมด้วยค่ะ

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ