ที่มา: lasikthai.com

ความผิดปกติของสายตา เป็นปัญหาที่อยู่คู่มนุษย์มาเป็นเวลานาน สายตาผิดปกติอาจเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ พฤติกรรมการใช้สายตาที่ไม่ถูกต้อง และอาจเกิดจากผลผลิตทางเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูป หรือแสงไฟจากสปอตไลต์

 

ความผิดปกติของสายตา
ภาพจาก seeta-eye-care-center.com

 

ความผิดปกติของสายตา ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องพึ่งการทำเลสิก

ทางการแพทย์ถือว่า สายตาผิดปกติ ไม่ใช่โรคเกี่ยวกับสายตา แต่เป็นภาวะของตา จึงไม่จําเป็นต้องรักษา หากแต่ต้องแก้ไขเพื่อให้การดําเนินชีวิตเป็นไปตามปกติ ซึ่งสามารถทําได้ด้วยการใช้แว่นสายตาและคอนแทคเลนส์ เพื่อช่วยปรับระยะโฟกัสของสายตา ชดเชยความผิดปกติ แต่วิธีการทั้งสอง ไม่ใช้วิธีแก้ไขที่ต้นเหตุ ที่จะทําให้ปัญหาสายตาหายไปได้อย่างถาวร เพราะต่างก็มีข้อจํากัดในการใช้

แว่นตา เป็นอุปกรณ์ที่ปลอดภัยกับดวงตามากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคนที่ไม่สามารถสวมแว่นตาได้ เพราะข้อจํากัดทางด้านอาชีพหรือกิจกรรม ส่วนการใช้คอนแทคเลนส์หรือเลนส์สัมผัส ซึ่งเป็นที่นิยมมาก ก็ได้เพิ่มภาระให้กับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นความยุ่งยากในการดูแลรักษา และการพกพาอุปกรณ์ทําความสะอาด บางรายอาจเกิดการแพ้เลนส์ และสารเคมีในน้ำยาล้าง หรือเกิดการติดเชื้อจากเลนส์ที่ไม่สะอาด นอกจากนี้ บางสภาพแวดล้อมก็อาจไม่เอื้ออํานวยต่อการใช้ คอนแทคเลนส์ เช่น สถานที่ที่มีฝุ่นควันหรือลมแรง ห้องปรับอากาศที่มีอากาศแห้ง และสระว่ายน้ำ

 

ความผิดปกติของสายตา

 

เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทั้งสอง นักวิทยาศาสตร์และจักษุแพทย์ จึงได้คิดวิธีการแก้ไขปัญหาสายตารูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาสายตาได้อย่างถาวร โดยใช้แสงเลเซอร์ศัลยกรรมดวงตา เพื่อปรับความคมชัดของแสงที่ตกกระทบลงบนกระจกตา เทคโนโลยีดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้ทั้งแว่นตาและคอนแทคเลนส์

การแก้ไขปัญหาสายตาด้วยแสงเลเซอร์ โดยวิธีเลสิก เป็นวิธีแก้ไขปัญหาสายตาที่มีประสิทธิภาพที่สุด และมีผลกระทบต่อดวงตาน้อยที่สุดในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีที่สามารถทําให้การมองเห็นกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างถาวร โดยไม่ต้องใช้แว่นตาและคอนแทคเลนส์อีกต่อไป รวมทั้งยังสามารถทํากิจกรรมได้ทุกประเภท ในทุกสภาพอากาศ ทั้งบนบก ในน้ำ และในที่มีลม ฝุ่น ควัน ซึ่งนับว่าเป็นการทําความฝันของผู้มีสายตาผิดปกติให้เป็นความจริงได้ และยังเป็นวิธีแก้ไขปัญหาสายตาที่สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาคอนแทคเลนส์

 

ความผิดปกติของสายตา
ภาพจาก Khonkaenram Hospital

 

การทำเลสิกแบบ PRK
เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวรวิธีหนึ่ง โดยการลอกผิวกระจกตาที่อยู่ด้านนอกสุด (ที่เรียกว่า Epithelium) ของกระจกตาออกก่อน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายผิวถลอก แล้วใช้ Excimer Laser ปรับแต่งความโค้งของผิวกระจกตาโดยตรง วิธีนี้ เป็นวิธีที่มีมาก่อนเลสิกหลายสิบปี และยังใช้จนถึงปัจจุบัน ข้อดีคือ เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติอย่างถาวร มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย ไม่ต้องฉีดยาชา เพียงแต่ใช้ยาชาหยอดตา และไม่มีการเย็บแผล กลับบ้านได้ทันทีหลังการผ่าตัด

 

ความผิดปกติของสายตา
ภาพจาก TheNUH1985

 

การทำเลสิกแบบ Microkeratome
การรักษาสายตาด้วยการใช้ใบมีด หรือเครื่องไมโครเคอราโตม (microkeratome) เพื่อแยกชั้นกระจกตา (เป็นวิธีที่ทำให้มีโอกาสที่ฝากระจกตาจะไม่สมบูรณ์ได้ 

 

ความผิดปกติของสายตา
ภาพจาก magrabi.com

 

การทำเลสิกแบบ Femto
เป็นการทำเลสิกที่ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา เพื่อให้แยกชั้นกระจกตาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เลเซอร์สามารถโฟกัสลงไปใต้ผิวกระจกตาด้วยความแม่นยำสูง สัมผัสผิวกระจกตาอย่างอ่อนโยน ทำให้รู้สึกสบายตาในระหว่างการผ่าตัด ลดความคลาดเคลื่อนการแยกชั้นกระจกตา ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก กระจกตาที่แยกได้มีความเรียบ ใช้เวลาในการรักษาน้อย กระจกตาสมานตัวเร็ว การพักฟื้นสั้น ทำให้คุณภาพการมองเห็นหลังการรักษากลับมาเต็มประสิทธิภาพเร็ว

……………………………………………………………………

สำหรับคนที่มีปัญหาการใส่แว่น หรือไม่สะดวกเมื่อต้องใช้คอนแทคเลนส์ การทำเลสิก จะช่วยให้คุณหายจากอาการสายตาสั้น หรือเอียงโดยสิ้นเชิง หรือช่วยให้สายตาสั้นหรือเอียงลดลงจากเดิมให้มากที่สุด เพื่อที่จะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยแว่นตาหรือเลนส์สัมผัสตลอดเวลา

 

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ