เนื้อหาโดย Dodeden.com

โรคเบาหวานเป็นโรคที่สัมพันธ์กับพันธุกรรมอยู่เเล้ว หลายคนจึงเกิดการสงสัยว่า ถ้าคนในครอบครัวมีประวัติว่าเป็นโรคเบาหวาน เเล้วเราจำเป็นที่จะต้องไปตรวจคัดกรองหรือไม่

โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากการที่ร่างกายผลิตฮอร์โมนอินซูลินซึ่งทําหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพียงพอ หรืออินซูลินมีฤทธิ์น้อยกว่าที่ควร ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ การทานอาหารที่ไม่เหมาะ ไม่ออกกําลังกาย หรือน้ำหนักตัวมากเกินไป รวมถึงครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวานอย่างที่เข้าใจ

แต่การตรวจคัดกรองมีความจําเป็นมากค่ะ เนื่องจากหากพบโรคเบาหวานในระยะเริ่มแรกและได้ให้การรักษาที่รวดเร็ว ก็จะลดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ได้ อย่าลืมว่าความน่ากลัว ของโรคเบาหวานมักเกิดจากโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นตามมา ซึ่งแต่ละโรคมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก และสามารถทําให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ หนึ่งในโรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยจากโรคเบาหวานคือ โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease-CKD) และมีโอกาสที่โรคจะดำเนินเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย  (End Stage renal Disease-ESRD) ซึ่งเป็นระยะที่ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาบําบัดทดแทนไตเลยทีเดียว ดังนั้น จึงจําเป็นต้องตรวจคัดกรองโรคเบาหวานค่ะ


การรักษาในปัจจุบัน มักจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดโรค ซึ่งการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีหลายแนวทาง นอกจากการทานยาลดระดับน้ำตาล ในเลือดและการควบคุมอาหารแล้ว การออกกําลังกายยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน ช่วยลดปริมาณการใช้ยา รวมถึงเป็นการส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสภาพร่างกายอีกทางหนึ่ง เนื่องจากขณะออกกําลังกายร่างกายต้องใช้พลังงาน และแหล่งพลังงานที่สําคัญของร่างกายคือน้ำตาล ถ้ามีการออกกําลังกายที่เพียงพอ ร่างกายจะดึงน้ำตาลในเลือดไปเปลี่ยนเป็นพลังงานของร่างกาย ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและอยู่ในระดับสมดุล ทําให้มีการสูบฉีดไหลเวียนเลือดเพิ่มขึ้น ปอดและหัวใจทํางานดีขึ้น เพิ่มความไวในการทํางานของฮอร์โมนอินซูลิน ช่วยเผาผลาญพลังงาน ลดไขมัน ลดน้ำหนักตัว ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน ช่วยให้ร่างกายมีสัดส่วนตามปกติ มีความอดทนของปอดและหัวใจ กล้ามเนื้อและข้อต่อมีการหดตัวและเคลื่อนไหว ทําให้มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อเพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้ดีขึ้น ซึ่งสมรรถภาพทางกายจะเป็นดัชนีชี้วัดถึงความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย และแสดงถึงความสามารถในการออกกําลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพราะฉะนั้น โรคเบาหวานจึงเป็นโรคอันตรายที่เราทุกคนต้องเอาใจใส่ ยิ่งคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน ยิ่งต้องเอาใจใส่สุขภาพร่างกายอย่างเข้มงวด หากพบว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบไปพบคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆ เลยค่ะ

 

เรื่องน่าสนใจ