คุณก็นวดคลายเครียดด้วยตัวเองได้

ดาวน์โหลด

 

           การนวดเป็นวิธีหนึ่งที่คลายเครียดได้ดี และการนวดด้วยตนเองที่นำเสนอนี้ เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก สามารถทำได้ทุกเวลา โดยหลักการนวดจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ทำให้รู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบายตัว ทำให้หายเครียดและลดอาการเจ็บป่วยต่างๆ ลงได้ เหมาะสำหรับคนที่มีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ ไหล่และหลัง  อย่างไรก็ตามก็ควรพึงระวัง ไม่ควรนวดขณะที่มีไข้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นอักเสบหรือเป็น โรคผิวหนัง และควรตัดเล็บตนเองให้สั้นทุกครั้ง ก่อนลงมือนวด
     

นวดอย่างไร จึงจะถูกต้องตามหลักการ

 • ให้ใช้ปลายนิ้วที่ถนัด ได้แก่นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้หรือนิ้วกลาง ทำการกด
 •  การนวดในที่นี้ หมายถึงการกดและการปล่อยผ่อนคลายเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้เวลาการกดแต่ละ  
 •  ครั้ง นาน 10 วินาที  และใช้เวลาปล่อยผ่อนคลายนานกว่าเวลากด
 •  การกดให้ค่อยๆเพิ่มแรงทีละน้อย และเวลาปล่อยผ่อนคลายให้ค่อยๆปล่อยแต่ละจุดควรนวดซ้ำประมาณ 3- 5 ครั้ง  

ตำแหน่งหรือจุดนวด

 • จุดกึ่งกลางระหว่างคิ้ว ใช้นิ้วที่ถนัด กด 3 – 5 ครั้ง 

 •  จุดใต้หัวคิ้ว ใช้ปลายนิ้วที่ถนัดกด 3 – 5 ครั้ง 

 •  จุดขอบกระดูกท้ายทอย จะมีอยู่ด้วยกัน 3 จุด จุดกลางให้ใช้นิ้วหัวแม่มือ กด 3- 5 ครั้ง ส่วนจุดสองจุด ด้านข้างให้ใช้วิธี      การประสานมือบริเวณท้ายทอยแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างกดจุดพร้อมๆกัน 3-5 ครั้ง

 •  บริเวณต้นคอ ประสานมือบริเวณท้ายทอย ใช้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง กดตามแนวสองข้างของกระดูกต้น คอ โดยกดไล่จากบริเวณตีนผมลงมาถึง บริเวณบ่า 3 -5 ครั้ง

 • บริเวณบ่าใช้ปลายนิ้วมือขวาบีบไหล่ซ้าย ไล่จากบ่าเข้าหาต้นคอ ใช้ปลายนิ้วมือซ้ายบีบไหล่ขวา ไล่จาก บ่า เข้าหาต้นคอ ทำซ้ำ 35 ครั้ง

 • บริเวณบ่าด้านหน้า ใช้นิ้วหัวแม่มือกดจุดใต้กระดูกไหปลาร้า จุดต้นแขนและจุดเหนือรักแร้ของบ่าซ้าย ใช้ นิ้วแม่มือซ้ายกดจุดเดียวกันที่บ่าขวาทำซ้ำ 3-5 ครั้ง

 • บริเวณบ่าด้านหลัง ใช้นิ้วที่ถนัดของมือขวาอ้อมไปกดจุดบนและจุดกลางของกระดุกสะบักและจุด รักแร้  ด้านหลังของบ่าซ้าย ใช้นิ้วที่ถนัดของมือซ้ายกดจุดเดียวกันที่บ่าขวา ทำซ้ำ 3-5 ครั้ง ทดลองทำดูนะคะ จาก ข้อ 1-7 คงไม่ยากใช่ไหมคะ ถ้าทำเช่นนี้เป็นประจำทุกวัน จะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณคอและหลังผ่อนคลายลง และเป็นการเชิญความเครียดออกไปจากตัวเองที่ได้ผลดีทีเดียว แต่เดี๋ยวก่อน อย่าเพิงเชื่อจน   กว่าจะลงมือปฏิบัติด้วยตัวคุณเอง

Credit province.moph.go.th

เรื่องน่าสนใจ