คุยกันเรื่องเบาหวาน คนปกติเค้ามีน้ำตาลในเลือดกันเท่าไหร่นะ? เพราะโรคยอดนิยมอย่าง เบาหวาน ที่ไม่ได้เบาอย่างชื่อที่เรียก ในคนทั่วไป พบเบาหวานได้ประมาณร้อยละ 3.5 ในประชากรทุกกลุ่มอายุ แต่เมื่ออายุผ่านพ้น 40 ปีขึ้นไป จะพบได้มากขึ้น ก่อนอื่นเรามาคุยกันก่อนว่า โรคเบาหวานที่ว่านี้คืออะไร

 

คุยกันเรื่องเบาหวาน
ภาพจาก dailypost.ng

 

คุยกันเรื่องเบาหวาน คนปกติเค้ามีน้ำตาลในเลือดกันเท่าไหร่นะ?

โรคเบาหวาน คือ โรคน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถนําไปใช้ได้ตามปกติ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นจนไตไม่สามารถเก็บกักน้ำตาลไว้ได้ น้ำตาลส่วนเกินก็จะออกมากับปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะมีรสหวาน ซึ่งอาจสังเกตได้จากการที่มีมดมาตอมปัสสาวะนั่นเอง

คนปกติ เค้ามีน้ำตาลในเลือดกันเท่าไรนะ?
น้ำตาลในเลือดของคนปกติ จะน้อยกว่า 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และหลังทานอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง น้ำตาลจะสูงขึ้น แต่ต้องไม่เกิน 140 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

 

คุยกันเรื่องเบาหวาน
ภาพจาก newsbook.com

 

เราเป็นเบาหวานแล้วหรือยัง?
ระดับน้ำตาลในเลือดก่อนการกินอาหารเช้ามากกว่า หรือเท่ากับ 126 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร หรือระดับน้ำตาลในระยะเวลาใดๆ ก็ตาม ทั้งก่อนและหลังอาหารมากกว่า หรือเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ร่วมกับมีอาการแสดงสําคัญ ได้แก่ หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะเวลากลางคืน คอแห้ง น้ำหนักตัวลดลง นั่นแหละ คุณกําลังถูกเบาหวานถามหาอยู่แน่ๆ

แล้วใครบ้างที่มีความเสี่ยง ต่อการเป็นเบาหวาน?

  • คนอ้วน
  • คนที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
  • เคยคลอดบุตรตัวโต น้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม
  • ความดันโลหิตสูง
  • ไขมันในเลือดชนิด HDL น้อยกว่า 35 มก./ดล.
  • เคยมีประวัติการตรวจความทนต่อน้ำตาลกลูโคสแล้วผิดปกติ
  • คนที่ดื่มสุราเป็นประจํา สุราจะทําให้ตับอ่อน เสื่อมสมรรถภาพได้

 

คุยกันเรื่องเบาหวาน

 

เป็นเบาหวานแล้วจะทําอย่างไรดี?
ถึงโรคเบาหวานจะเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดก็จริง แต่ผู้ที่เป็นเบาหวาน ก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติได้ รวมทั้งสามารถป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ด้วย ซึ่งระดับน้ำตาลจะเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงได้จากหลายๆ สาเหตุ เช่น การกินอาหารมากเกินไป กินยาไม่ถูกต้อง มีสภาพการเจ็บป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นต้น

ดังนั้น หากอยากที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกับเบาหวานได้อย่างปกติสุข ผู้ที่เป็นเบาหวาน ก็จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น รวมทั้งต้องมีการควบคุมอาหาร ออกกําลังกาย และกินยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ก็จะทําให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

 

คุยกันเรื่องเบาหวาน

 

ไม่อยากเป็นเบาหวาน จะป้องกันอย่างไรดี?
สาเหตุของการเป็นเบาหวานนั้น มีทั้งเรื่องของพันธุกรรม พฤติกรรมส่วนบุคคล และผลพวงจากความผิดปกติ หรือความเจ็บป่วยอื่นๆ มีทั้งที่เราควบคุมได้ และไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญ และน่าจะสามารถป้องกันการเป็นโรคเบาหวานได้นั้น ก็คือการปรับเปลี่ยน และลดพฤติกรรมเสี่ยงที่มีอยู่ ให้น้อยลง หรือหมดไป หากเราสามารถทําได้ ก็มีโอกาสที่จะป้องกันการเป็นเบาหวานได้

………………………………………………………………….

และจากการศึกษางานวิจัยในสหรัฐอเมริกา ได้ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นเบาหวาน พบว่ากลุ่มที่เลือกกินอาหาร และออกกําลังกายสม่ำเสมอ มีการควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสม สามารถลดการเป็นเบาหวานได้สูงถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

 

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ