ที่มา: Matichon Online

พญ.ลินดา หรรษภิญโญ อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์เปลี่ยนแปลงไปมาก จากการประพรมน้ำมาเป็นเล่นสาดน้ำ ทำให้ดวงตามักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งจากการสาดน้ำที่รุนแรง หากน้ำไม่สะอาดจะเป็นอันตรายต่อดวงตาอย่างมาก เสี่ยงต่อเยื่อบุตาอักเสบจากการติดเชื้อ เกิดแผลติดเชื้อที่กระจกตา การติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บของดวงตาที่เกิดจากการเล่นน้ำสงกรานต์ อาจรุนแรงถึงขั้นตาบอดได้ 

29

ทั้งนี้ การเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อให้ปลอดภัยต่อดวงตาทั้งตัวเอง และคนรอบข้าง ควรใช้น้ำที่สะอาดในการเล่นน้ำ ปราศจากสิ่งปนเปื้อน รวมทั้ง แป้งดินสอพอง น้ำที่ไม่สะอาด อาจมีเชื้อโรคทำให้เกิดการติดเชื้อของเปลือกตา เยื่อบุตา หรือหากรุนแรง อาจเกิดแผลที่กระจกตา และทำให้ตาบอดได้ ไม่ควรใช้ปืนฉีดน้ำ หรือกระบอกฉีดน้ำ เนื่องจากดวงตาทั้งภายนอก และภายใน อาจได้รับอันตรายโดยตรงจากแรงกระแทกของน้ำ หลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์เล่นน้ำ เพราะหากมีสิ่งสกปรกเข้าตาจะทำให้ติดค้างบริเวณตาได้ง่ายขึ้น และเกิดการติดเชื้อของเยื่อบุตา หรือแผลที่กระจกตาตามมา ควรใส่แว่นกันแดดเพื่อป้องกันแสงแดด และช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจกระแทกตาได้

หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาไม่ควรขยี้ตา เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยถลอกที่กระจกตา และเกิดการติดเชื้อที่กระจกตา ควรล้างตาด้วยน้ำสะอาด หรือลืมตาในน้ำสะอาดและกลอกตาในน้ำไปมา เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออก หากมีอาการผิดปกติ เช่นแสบตา ตาแดง มีขี้ตา น้ำตาไหล สู้แสงไม่ได้ ตามัวลง ควรพบจักษุแพทย์ใกล้บ้าน ไม่ควรซื้อยาหยอดเอง เพราะมีบางภาวะที่อาจทำให้ตาบอดได้หากรักษาล่าช้า


30 31

เรื่องน่าสนใจ