ที่มา: wanumkarng.com

จักษุแพทย์เฉพาะทาง ที่เชี่ยวชาญปัญหาโรคของเปลือกตา ท่อน้ำตา และโรคของเบ้าตา เป็นพิเศษ ที่เราเรียกกันเป็นภาษาสากลว่า Oculoplastic Specialist หรือ Ophthalmic Plastic and Reconstructive Specialist Oculoplastic Specialist นั้น เป็นสาขาหนึ่งของแพทยศาสตร์ที่ศึกษากายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และโรคของตาโดยเฉพาะ หมอที่จบมาทางด้านนี้โดยตรงจะมีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นพิเศษค่ะ ในปัจจุบัน จักษุแพทย์ ศัลยกรรมตา กันเยอะ วันนี้เราเลยมีบทความเกี่ยวกับความสำคัญของ จักษุแพทย์ที่หันมาเป็นหมอศัลยกรรมมาฝากค่ะ

จักษุแพทย์เฉพาะทาง
virdieyeclinic.com

ซึ่งในบางคนจะเรียกกลุ่มจักษุแพทย์เฉพาะทางเหล่านี้เป็นภาษาง่ายๆ บ้านๆ ว่า หมอเปลือกตา หมอท่อน้ำตา หรือหมอเบ้าตา เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งหมอเปลือกตา หรือ Oculoplastic Specialist จะมีความชำนาญในด้านการดูแลรักษาปัญหาทุกชนิดของเปลือกตาเป็นพิเศษ

จักษุแพทย์ เฉพาะทาง สามารถดูแลเรื่องอะไรได้บ้าง?

คุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ จะช่วยดูแลในกรณีที่เปลือกตาตกหย่อน เปลือกตาม้วนเข้าใน เปลือกตาม้วนออกนอก ทั้งผู้ป่วยตั้งแต่อายุน้อยๆ จนถึงอายุมากเลยก็มีค่ะ ซึ่งการผ่าตัดศัลยกรรมเปลือกตา หรือการทำตาสองชั้น ก็เป็นศาสตร์อีกหนึ่งแขนงที่เป็นความชำนาญเฉพาะทางของจักษุแพทย์เฉพาะทางเปลือกตา ซึ่งในบ้านเราตอนนี้ก็ยังถือว่ามีไม่มากนัก

จักษุแพทย์เฉพาะทาง
drctong

นอกจากนี้ ภาวะน้ำตาไหลในลักษณะไหลเล็กน้อย ที่อาจจะเกิดจากภาวะอื่นๆ เช่น ภาวะตาเเห้งมากๆ (Severe dry eye) โรคต่อมน้ำตาอักเสบ (Meibomitis or posterior blepharitis) อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาระเหยเร็วเกินไปจนเกิดตาแห้งมากๆ และทำให้น้ำตาไหลได้ ภาวะเยื่อบุตาหย่อนและเกิดการเสียดสีระหว่างเปลือกตาและดวงตา (Conjunctivochalasis) และทำให้เกิดการระคายเคืองและทำให้เกิดน้ำตาไหลได้

ภาวะต่างๆ ที่พูดถึงมาทั้งหมดนี้ อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาไหลเป็นบางครั้งบางคราว (pseudo-epiphora) และมักจะเป็นมากขึ้นเมื่อมีสิ่งเร้าภายนอกมากระตุ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ มากและนานเกินไป การขับรถนาน การที่ดวงตาประทะแสงและลมนานเกินไป ซึ่งภาวะต่างเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการประเมินและวินิจฉัยอย่างละเอียดและถูกต้อง เพื่อให้หาสาเหตูที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Dodeden.com

 

ป้ายกำกับ:

เรื่องน่าสนใจ