จัดฟันเถื่อน อันตรายจากแฟชั่น เสี่ยงฟันร่วงหมดปาก! ซึ่งทุกวันนี้ การจัดฟันกลายเป็นแฟชั่นอย่างหนึ่ง ทั้งๆ ที่ผู้ที่จำเป็นต้องจัดฟันคือผู้ที่มีการสบฟันผิดปกติ มีปัญหาในการบดเคี้ยว หรือมีฟันซ้อนเก ฟันห่าง ฟันเหยิน ทำให้มีเศษอาหารเข้าไปติด แปรงฟันลำบากจนเกิดฟันผุ และเหงื่ออักเสบตามมา

ภาพประกอบเนื้อหาเท่านั้น ภาพนี้ ไม่ได้เป็นภาพจากการจัดฟันเถื่อน

 

จัดฟันเถื่อน อันตรายจากแฟชั่น เสี่ยงฟันร่วงหมดปาก!

แต่หลายคนมักจัดฟันแฟชั่นเพื่อความสวยงาม เป็นแฟชั่น และยิ่งอันตรายมากขึ้นเมื่อพบว่าหลายๆ คนได้รับการจัดฟันจากคลินิคเถื่อน หรือผู้ที่ไม่ใช่ทันตแพทย์เฉพาะทาง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายในช่องปากได้ ซึ่งอันตรายของการจัดฟันเถื่อน มีดังนี้ค่ะ

ถาดพิมพ์ปาก  อาจกดเหงือกจนเจ็บเป็นแผล หรือวัสดุพิมพ์ปากอาจลงไปติดคอ ทำให้สำลักได้ และหากพิมพ์ปากด้วยเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้ได้แบบจำลองฟันที่มีมิติไม่หมือนกับสภาพจริงในปาก เครื่องมือจัดฟันแฟชั่นที่ทำขึ้น จะไม่แนบสนิท มีจุดกดเหงือก มีแรงดันฟันบางตำแหน่งมากผิดปกติ เมื่อใส่ไปนานๆ จะทำให้เหงือกเป็นแผลเรื้อรังและฟันเคลื่อนไปจากตำแหน่งเดิม

 

ภาพประกอบเนื้อหาเท่านั้น ภาพนี้ ไม่ได้เป็นภาพอุปกรณ์การจัดฟันเถื่อน

มีโอกาสเกิดการติดเชื้อในช่องปากสูง  จากวัสดุที่ใส่เข้าไปในปากอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ลวดทิ่มเหงือกและกระพุ้งแก้มเป็นแผล นอกจากนี้ การใส่เครื่องมือจัดฟันแฟชั่น ทำให้การทำความสะอาดช่องปากยากยิ่งขึ้น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ เพิ่มความรุนเเรงของโรคในรายที่มีการติดเชื้อในช่องปากอยู่เเล้ว

เชื้อโรคที่แพร่กระจายไปตามกระแสเลือด เข้าสู่อวัยวะที่สำคัญ เช่น ลิ้นหัวใจ อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนเเรง จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ

………………………………………………………………

จำไว้เสมอว่า การจัดฟันต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมจัดฟันเท่านั้น และต้องทำในคลินิคทันตกรรมที่มีวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน ผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ