จันทบุรี เปิด ศัลยกรรมตกแต่ง แก้ไขความพิการแต่กำเนิด ถวายในหลวง-ราชินี

557000003436801

557000003436802

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี ร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี” ครั้งที่ 1 

วันนี้ (24 มี.ค.) ที่ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 7 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี นายแพทย์พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ ที่ปรึกษาสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย นายแพทย์ปิยะพงษ์ เพิ่มลาภ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี และนางนาตยา ศุจิจันทรรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านบริการทางวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด และความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2557

โดยมูลนิธิ พอ.สว.อนุมัติให้จังหวัดดำเนินการโครงการศัลยแพทย์ตกแต่งแก้ไขความพิการ ครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาลพระเกล้าจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม ซึ่งมีผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการ 74 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในจังหวัด 22 ราย จาก จ.สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 23 ราย จ.ตราด ระยอง 29 ราย โดยมูลนิธิ พอ.สว.จะนับผลงานแก่อาสาสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งมีเป้าหมายผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิด แผลเป็นหดรั้ง ทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุน้ำร้อนลวกอย่างน้อย 200 ราย ใน 55 จังหวัด พอ.สว.ปีงบประมาณ 2557

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ยังไม่ได้ผ่าตัดได้รับการผ่าตัดรักษา และสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วให้ได้รับการรักษาผ่าตัดแก้ไขความปกติที่ยังเหลืออยู่ เพื่อผ่าตัดแก้ไขเด็กที่มีมือ เท้าพิการตั้งแต่กำเนิด ผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นจากการหดรั้ง ทั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป และอุบัติเหตุจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น เป็นการสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการบริการในโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค และพัฒนาแนวทางการรักษา และการติดตามหลังการรักษา เป็นต้น

 

ขอบคุณที่มา ผู้จัดการออนไลน์

เรื่องน่าสนใจ