ที่มา: dodeden

ผู้สื่อข่าวโดดเด่นดอทคอม รายงานว่า วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2560 )  นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า  ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560  ซึ่งพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยพระเมตตา วิริยะ อุตสาหะนำความสุขสู่ประชาชน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระองค์  

กรมสุขภาพจิต ได้ให้บุคลากรหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  และได้ให้โรงพยาบาลจิตเวชทั้งหมดที่มี 19 แห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดให้ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการบำบัดรักษาและมีอาการดีแล้วรวมทั้งญาติผู้ป่วยด้วย  ได้ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ที่มีความหมายลึกซึ้งตามแบบที่สำนักพระราชวังกำหนด 7 ชนิด

คือดอกกุหลาบ ดอดพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ ดอกชบาหนู และดอกดารารัตน์  เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป  ตั้งเป้าจำนวน 20,000 ดอก

“ การให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการดีแล้วร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในวาระสำคัญครั้งนี้   ผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์หลายต่อให้ผลทั้งด้านจิตใจ ความภาคภูมิใจและความปิติที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต  ซึ่งการทำกิจกรรมเช่นดอกไม้ประดิษฐ์เช่นนี้ถือเป็นกระบวนการจัดการความรู้สึกเมื่อมีการสูญเสียคนที่ผูกพันให้กลับคืนสู่สภาวะเดิม ( Mourning process)   ซึ่งสามารถใช้ได้กับประชาชนทั่วไปก็ได้

อีกทั้งผู้ป่วยจะได้รับการฝึกประสาทสัมผัส การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เนื่องจากงานประดิษฐ์เป็นงานละเอียดอ่อน และใช้ความคิดสร้างสรรค์   จึงมีผลในการฟื้นฟู ช่วยให้ผู้ป่วยมีสมาธิดีขึ้น  มีสติ จดจ่องานให้เกิดความสำเร็จ  โดยเมื่อเริ่มจับแค่กลีบดอกไม้จันทน์  ก็จะรู้สึกถึงความปิติได้ทันที  และเมื่อทำเสร็จสมบูรณ์  ใจจะยิ่งมีความสุข เนื่องจากเป็นการทำเพื่อถวายความจงรักภักดี ”  อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

โดยทั่วไปกระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยจิตเวช  เมื่ออาการดีขึ้นแล้ว  และแพทย์เตรียมการจำหน่ายกลับไปพักฟื้นดูแลต่อที่บ้าน   ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกด้านหัตถกรรมบำบัด หรืออาชีวบำบัดเป็นเวลาประมาณ 2 สัปดาห์   เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับบ้าน ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ 

หรือประกอบอาชีพที่ทำอยู่เดิม หรืออาจนำไปใช้สร้างอาชีพใหม่ได้ตามความถนัด ความชอบของผู้ป่วยเอง  สามารถมีรายได้ไม่เป็นภาระครอบครัว ดังนั้นกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ครั้งนี้  จึงเป็นวาระพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจำของผู้ป่วยและญาติตลอดไป   โดยกรมสุขภาพจิตจะส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้สถานที่ปฏิบัติงานที่ร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพต่อไป

เรื่องน่าสนใจ