วันที่ 25 ก.พ.2559 ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์นิวส์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปชำระค่าน้ำประปา ภายในการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต จ.ปทุมธานี ว่าได้รับจดหมายเตือนล่วงหน้าให้ชำระค่าน้ำประปาล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายค่าน้ำได้ทันกำหนดกระทั่งถูกระงับการใช้น้ำ และต้องเสียค่าปรับจำนวน 321 บาท

01

นางสาวธัญเลขา วรทัต ชาวบ้าน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้แสดงจดหมายเตือนที่เธอได้รับ ระบุให้ชำระค่าน้ำภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หากเกินกำหนดจะถูกตัดน้ำ แต่ปรากฎว่าเธอยืนยันว่าจดหมายเตือนดังกล่าว ส่งมาถึงบ้านวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทำให้เธอชำระค่าน้ำไม่ทัน จึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจดหมายเตือน จึงไม่ถูกส่งมาล่วงหน้า และเมื่อสอบถามผู้ใช้น้ำที่ถูกตัดน้ำจนเสียค่าปรับรายอื่นๆ ก็พบว่าจดหมายถูกส่งมาในวันสุดท้ายของกำหนดชำระค่าน้ำล่าช้า หากเป็นความล่าช้าของทางไปรษณีย์เพราะเหตุใดจดหมายจึงมาถึงมือผู้ใช้น้ำตรงกับวันสุดท้ายพอดีไม่ขาดไม่เกิน

ทีมข่าวเวิร์คพอยท์นิวส์ ได้สอบถามกับชาวบ้านอีก 2-3 รายที่มาชำระค่าปรับ ก็ได้รับแจ้งเช่นกันว่าจดหมายเตือนถูกส่งมาถึงที่บ้านในวันสุดท้ายของกำหนดที่จะต้องชำระค่าน้ำ ทำให้ชำระค่าน้ำไม่ทันและต้องเสียเงินค่าปรับ ในราคาที่สูงกว่าค่าใช้น้ำ

02

ขณะที่หัวหน้าส่วนงานจัดเก็บ 1 การประปาสาขารังสิต อรุณรัตน์ รัตนคร ชี้แจงว่า ได้มีการส่งจดหมายเตือนชำระค่าน้ำตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2559 โดยใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ ก่อนถึงวันกำหนดตัดน้ำเกือบ 10 วัน จึงไม่ทราบเหตุผลที่ทำไมจดหมายถึงไปยังบ้านผู้ใช้น้ำล่าช้า

ทั้งนี้ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาครังสิตได้ยืดระยะเวลาการชำระค่าน้ำ ให้สามารถชำระล่าช้าผ่านตัวแทนได้ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วันต้องมาชำระที่สำนักงานการประปาภายใน 7 วัน รวมเวลาจ่ายค่าน้ำล่าช้าได้ทั้งสิ้น 14 วัน ซึ่งหากพ้นกำหนด 14 วัน จะถูกระงับใช้น้ำและต้องเสียค่าปรับเริ่มต้นที่ 321 บาท ไปจนถึงประมาณ 600 กว่าบาทตามแต่ขนาดของมิเตอร์น้ำในแต่ละบ้าน โดยการประปาส่วนภูมิภาครังสิตมีจำนวนบ้านผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่ราว 1 แสน 2 หมื่นราย และในแต่ละเดือนมีผู้ถูกระงับใช้น้ำต้องเสียค่าปรับเฉลี่ยนราว 1 หมื่นรายต่อเดือน

03

ชาวบ้านโวยประปาสาขารังสิตส่งใบเตือนช้าถูกตัดน้ำเสียค่าปรับแพงชาวบ้านโวยประปาสาขารังสิตส่งใบเตือนช้าถูกตัดน้ำเสียค่าปรับแพงวันที่ 25 ก.พ.2559 ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์นิวส์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ไปชำระค่าน้ำประปา ภายในการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต จ.ปทุมธานี ว่าได้รับจดหมายเตือนล่วงหน้าให้ชำระค่าน้ำประปาล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายค่าน้ำได้ทันกำหนดกระทั่งถูกระงับการใช้น้ำ และต้องเสียค่าปรับจำนวน 321 บาทนางสาวธัญเลขา วรทัต ชาวบ้าน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้แสดงจดหมายเตือนที่เธอได้รับ ระบุให้ชำระค่าน้ำภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 หากเกินกำหนดจะถูกตัดน้ำ แต่ปรากฎว่าเธอยืนยันว่าจดหมายเตือนดังกล่าว ส่งมาถึงบ้านวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ทำให้เธอชำระค่าน้ำไม่ทัน จึงตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจดหมายเตือน จึงไม่ถูกส่งมาล่วงหน้า และเมื่อสอบถามผู้ใช้น้ำที่ถูกตัดน้ำจนเสียค่าปรับรายอื่นๆ ก็พบว่าจดหมายถูกส่งมาในวันสุดท้ายของกำหนดชำระค่าน้ำล่าช้า หากเป็นความล่าช้าของทางไปรษณีย์เพราะเหตุใดจดหมายจึงมาถึงมือผู้ใช้น้ำตรงกับวันสุดท้ายพอดีไม่ขาดไม่เกินทีมข่าวเวิร์คพอยท์นิวส์ ได้สอบถามกับชาวบ้านอีก 2-3 รายที่มาชำระค่าปรับ ก็ได้รับแจ้งเช่นกันว่าจดหมายเตือนถูกส่งมาถึงที่บ้านในวันสุดท้ายของกำหนดที่จะต้องชำระค่าน้ำ ทำให้ชำระค่าน้ำไม่ทันและต้องเสียเงินค่าปรับ ในราคาที่สูงกว่าค่าใช้น้ำขณะที่หัวหน้าส่วนงานจัดเก็บ 1 การประปาสาขารังสิต อรุณรัตน์ รัตนคร ชี้แจงว่า ได้มีการส่งจดหมายเตือนชำระค่าน้ำตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.2559 โดยใช้บริการส่งทางไปรษณีย์ ก่อนถึงวันกำหนดตัดน้ำเกือบ 10 วัน จึงไม่ทราบเหตุผลที่ทำไมจดหมายถึงไปยังบ้านผู้ใช้น้ำล่าช้าทั้งนี้ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาครังสิตได้ยืดระยะเวลาการชำระค่าน้ำ ให้สามารถชำระล่าช้าผ่านตัวแทนได้ไม่เกิน 7 วัน หากเกิน 7 วันต้องมาชำระที่สำนักงานการประปาภายใน 7 วัน รวมเวลาจ่ายค่าน้ำล่าช้าได้ทั้งสิ้น 14 วัน ซึ่งหากพ้นกำหนด 14 วัน จะถูกระงับใช้น้ำและต้องเสียค่าปรับเริ่มต้นที่ 321 บาท ไปจนถึงประมาณ 600 กว่าบาทตามแต่ขนาดของมิเตอร์น้ำในแต่ละบ้าน โดยการประปาส่วนภูมิภาครังสิตมีจำนวนบ้านผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่ราว 1 แสน 2 หมื่นราย และในแต่ละเดือนมีผู้ถูกระงับใช้น้ำต้องเสียค่าปรับเฉลี่ยนราว 1 หมื่นรายต่อเดือน

Posted by Workpoint News – ข่าวเวิร์คพอยท์ on Thursday, February 25, 2016

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม