นางสาวเซปิง ไชยศาส์น ที่ปรึกษาด้านความงามและประธานโครงการเฟซออฟ พร้อมทนายความจะเดินทางเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อขอให้ตรวจสอบด้านจริยธรรมวิชาชีพของนพ.ชลธิศ สินรัชตานันท์ นายกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย ที่ให้สถานพยาบาลผ่าตัดลูกค้าแทนแต่กลับฟ้องร้องตนเองในข้อกล่าวหาเดียวกัน 

04

เรื่องน่าสนใจ