ดูแลระบบทางเดินอาหาร กับเคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยให้ชีวิตแฮปปี้! เพราะระบบทางเดินอาหาร เปรียบเสมือนรากพืช ซึ่งทําหน้าที่ดูดธาตุอาหารและน้ำจากดินมาเลี้ยงต้นไมั ความสมบูรณ์ของต้นไมัจึงขึ้นอยู่กับระบบรากที่แข็งเเรง ถ้ารากอ่อนแอ ต้นไม้นั้นจะอ่อนแอไปดัวย คนเราก็เช่นกัน คนที่มีระบบทางเดินอาหารที่ดี ย่อมมีสุขภาพเเข็งเเรงเช่นกัน

 

ดูแลระบบทางเดินอาหาร

ดูแลระบบทางเดินอาหาร กับเคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยให้ชีวิตแฮปปี้!

ปาก ท้อง ไส้ กลไกมหัศจรรย์ของชีวิต
ภายในระบบทางเดินอาหารมีอวัยวะหลายส่วนที่เกี่ยวข้องและทํางานประสานกันอย่างดี ได้แก่ ปาก  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ทวารหนัก และมีอวัยวะอีกกลุ่มหนึ่งที่เชื่อมต่อกับระบบทางเดินอาหาร นั่นก็คือ  ตับ  ตับอ่อน หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งที่ว่ามานี้ จะส่งผลให้ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทําหน้าที่ตามปกติ และทําให้คนเราเจ็บป่วยได้

กลืนกิน ย่อยขนาด ดูดซึม ขับถ่าย
การแปลงอาหารข้าสู่ร่างกายหล่อเลี้ยงชีวิต จะต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่การกลืนกิน ย่อยขนาด ดูดซึม และขับของเสียออกจากร่างกาย แต่ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถทํางานได้ตามลําพัง การลําเลียงอาหารไปเป็นทอดๆ การย่อย ดูดซึม และการขับถ่ายนี้ จะทํางานประสานกันได้ ต้องอาศัยระบบประสาทและระบบฮอร์โมนเป็นตัวควบคุม ระบบประสาทจะช่วยขับเคลื่อนอาหารโดยอาศัยกลไกการบีบและคลายกล้ามเนื้อของอวัยวะต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร รวมทั้ง ระบบหูรูดที่ทํางานอย่างสัมพันธ์กัน ฮอร์โมนจะกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยและเอนไซม์ หากสองระบบนี้มีปัญหาจะส่งผลให้เช่นการหดและคลายตัวของลําไส้ กระบวนการดูดซึมและการหลั่งน้ำย่อยผิดปกติ เกิดเป็นโรคระบบทางเดินอาหารต่างๆ เช่น โรคกรดไหลย้อนที่เกิดจากระบบการทํางานของกล้ามเนื้อหูรูดไม่เป็นปกติ เป็นต้น

 

ดูแลระบบทางเดินอาหาร
ภาพจาก citynomads.com

 

ขับขยะ ลดภาระให้ร่างกาย
การขับถ่าย เป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากกระบวนการย่อยและดูดซึม เมื่อร่างกายเลือกดูดซึมสารต่างๆ เข้ากระแสเลือดแล้ว เศษตกค้างหรือกากอาหารที่เป็นเส้นใยจะเคลื่อนผ่านออกสู่ลําไส้ใหญ่ รอการขับถ่ายอุจจาระออกไป แต่ถ้ากลั้นอุจจาระไว้นาน จะทําให้ของเสียหมักหมมเกิดสารพิษขึ้น มีการดูดนํากลับจนอุจจาระแข็ง ถ่ายลําบาก เกิดอาการท้องผูก เป็นโรคริดสีดวง และอาจรวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้

 

ดูแลระบบทางเดินอาหาร
ภาพจาก ellenjmchenry.com

 

สมองและหัวใจของท้องไส้
ปาก ท้อง ไส้ มีความสําคัญต่อระบบอื่นๆ ในร่างกาย ในขณะเดียวกันก็เปิดรับอาหารต่างๆ ที่เข้ามาสู่ร่างกาย สัมผัสกับทั้งความร้อนความเย็น ความเป็นกรดความเป็นด่าง สารพิษและเชื้อโรค ธรรมชาติจึงสร้างระบบเตือนภัยและกลไกให้ระบบทางเดินอาหารมีความไวต่อสิ่งแปลกปลอมที่อาจเป็นอันตราย และสามารถตอบสนองได้อย่างฉับพลัน เช่น เมื่อมีสารพิษเข้าสู่ร่างกาย ก็จะรีบขับออกด้วยการอาเจียนหรือขับถ่าย เป็นต้น ที่น่าทึ่งคือเซลล์ประสาทกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายรวมกันอยู่ที่ระบบทางเดินอาหาร และมีสารสื่อประสาทที่พบในสมองอยู่ด้วย หรืออีกนัยหนึ่ง ท้องไส้ก็มีสมองของมันเอง การที่มีเซลล์ประสาทและสารสื่อประสาทจํานวนมากชุมนุมกันอยู่ ทําให้ท้องไส้ของเรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอารมณ์ ความรู้สึก ความเครียด ความวิตกกังวล มากกว่าอวัยวะอื่นๆ

…………………………………………………………………………

ดูแลระบบทางเดินอาหารกันให้ดี เพราะดังเช่นที่พูดกันว่า ความเครียดลงกระเพาะ นั่นคือเมื่อเกิดภาวะเครียดหรือกดดัน อาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ปวดท้องก็จะตามมา หากร่างกายอยู่ในภาวะนั้นเป็นเวลานาน ก็อาจลุกลามเกิดเป็นมะเร็ง กระเพาะอาหารหรือลําไส้ได้ ดังนั้นการรักษาโรคของท้องไส้จะแก้ด้วยการรักษาเฉพาะอาการอย่างเดียวไม่ได้ เพราะอาจมีสาเหตุหลักมาจากความเครียดด้วยก็ได้ค่ะ

 

เนื้อหาโดย Dodeden.com

เรื่องน่าสนใจ