เนื้อหาโดย Dodeden.com

ใครที่กำลังมีความคิดว่าอยากจะพาผู้สูงอายุที่บ้านไปเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย เรามีทิปส์ดีๆ ที่จะมาแนะนำ ในการไปเที่ยวอย่างไรให้มีความสุขไม่สะดุดด้วยปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ มาฝากค่ะ ^^

างแผนการท่องเที่ยว
สิ่งแรกที่เราจําเป็นต้องคํานึงถึงในการพาผู้สูงอายุไปเที่ยว นั่นคือการกําหนตตารางในการเตินทางท่องเที่ยวแบบคร่าวๆ ว่าในแต่ละช่วงเวลาของวันคุณจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนบ้าง เพราะถึงแม้ว่าผู้สูงอายุบางท่านจะยังมีหัวใจวัยรุ่นอยู่ แต่ด้วยสภาพร่างกายของท่านแล้ว ย่อมไม่สามารถบุกป่าฝ่าดง เดินทางท่องเที่ยวแบบไร้แบบแผนได้แน่ๆ ดังนั้น การวางแผนที่แน่นอน นอกจากจะช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว ยังทําให้ผู้ร่วมทริปของคุณไม่หงุดหงิดไปกับ สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ใด้อีกด้วย นอกจากนี้คุณควรคํานึงถึงปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไป จึงควรวางแผนการเตินทางแบบหลวมๆ  เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนบ้างในระหว่างการเดินทาง หรือหากผู้สูงอายุบางรายที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระนานๆ ได้ ก็ควรเลือกเดินทางด้วยรถส่วนตัว เพื่อให้คุณสามารถแวะเข้าปั๊มน้ำมันได้ทันท่วงที

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรลืมเลยก็คือ ยาประจำตัวและยาสามัญประจําบ้าน ซึ่งควรเตรียมไปให้เพียงพอหรือเผื่อไว้ โดยแยกเก็บไว้กับตัวชุดหนึ่ง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น กระเป๋าเดินทางล่าช้า จะได้มียาสํารองไว้ทาน ที่สําคัญอย่าลืมขอใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษไปด้วย และไม่ควรแกะฉลากออกจากซองยาเพื่อกรณีฉุกเฉินจะได้สามารถระบุได้ว่าเป็นยาชนิดใด นอกจากยาแล้ว อุปกรณ์เครื่องมือที่อํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ไม่ว่าจะเป็นไม้เท้า, รถเข็น, เก้าอี้พับ, พัดลมมือถือ, ร่ม, ยาดมยาหม่อง จะได้อุ่นใจในระหว่างเดินทาง

ตรวจเช็คสุขภาพให้พร้อม
โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ฯลฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวได้ การไปตรวจเช็คสุขภาพจึงเป็นการให้แพทย์ได้แนะนําวิธีปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากโรคบางชนิด เมื่อขึ้นเครื่องบินอาจไม่ปลอดภัยนัก จึงจําเป็นต้องใช้ออกซิเจนเพื่อช่วยหายใจ สิ่งที่จําเป็นอีกอย่างคือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติตต่อบางชนิด เนื่องจากแต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อมและโรคภัยที่แตกต่างจากบ้านเรา เช่น หากต้องการเตินทางไปประเทศแอฟริกา ที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือพื้นที่ที่กําลังมีการระบาดของเชื้อโรคบางชนิดอยู่ อาจจําเป็นต้องไปปรึกษาแพทย์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อน

ใส่ใจกับเรื่องความปลอดภัยต่างๆ
นอกจากเรื่องสุขภาพที่เราต้องคํานึงถึงแล้ว เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรใส่ใจ โดยเฉพาะการพลัดหลงระหว่างทาง ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ดังนั้น เราควรจดชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงสําเนาพาสปอร์ตให้ผู้สูงอายุพกติตตัวไว้ตลอตเวลาด้วย

นอกจากความกังวลต่างๆ ในช่วงแรกของทริปจะถาโถมเข้ามาบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ, ความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างระหว่างคุณกับผู้ร่วมทริป แนะนําว่าคุณควรใจเย็นและทําความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยเหตุผล และขอให้คุณยังคงสนุกกับการทํากิจกรรมทุกกิจกรรมร่วมกันอย่างเต็มที่ เพราะทริปแบบนี้และช่วงเวลาเหล่านี้คงไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

เรื่องน่าสนใจ

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม