ที่มา: dodeden

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้วงการศัลยกรรมความงามในไทยเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนมาก  มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ปีละประมาณ 14,000 ล้านบาท จึงมีการแข่งขันกันมากทั้งเรื่องความรู้ความชำนาญของผู้ดำเนินการและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการให้บริการ

ขณะนี้กรมสบส.ได้ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเสริมความงาม ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับคลินิกเวชกรรมทั่วไปและเฉพาะทางรวม 1,458 แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 13  ของคลินิกเวชกรรมทั่วไปและเฉพาะทางที่มีทั้งหมด 10,904 แห่ง  ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ประกาศตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

ทั้งลักษณะ ชื่อสถานพยาบาล การให้บริการ การแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล อัตราค่ารักษา ค่าบริการและสิทธิของผู้ป่วย

กรณีที่คลินิกเสริมความงาม มีการนำศัลยแพทย์เชี่ยวชาญด้านความงามจากต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี เป็นต้น  เข้ามาให้บริการในคลินิกไม่ว่าจะให้บริการประจำหรือไม่ประจำก็ตาม จะต้องดำเนินการให้ถูกกฎหมาย

thumbnail_18-9-59  

โดยต้องแจ้งขออนุญาตกับกรมสบส. และต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทยให้ได้ก่อน  จึงจะมีสิทธิ์ให้การรักษา  ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

หากใช้แพทย์ที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์เชี่ยวชาญหรือไม่ก็ตาม  จะเข้าข่ายว่าคลินิกแห่งนั้นใช้หมอเถื่อน  โดยหมอเถื่อนรายนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี  หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนผู้ดำเนินการคลินิก มีความผิดฐานปล่อยให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่แพทย์มาดำเนินการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

mx

“กรมสบส.จะส่งทีมตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  และขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสคลินิกที่มีพฤติกรรมที่กล่าวมา ที่เฟสบุ๊คสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์ หรือเฟสบุ๊คมือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมสบส.หมายเลข 02-1937999 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการทางกฎหมายทันที”อธิบดีกรมสบส.กล่าว

ทางด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า  ตามกฎกระทรวง ได้กำหนดให้คลินิกเสริมความงามจะต้องมีมาตรฐานครบ 4 ด้าน

ได้แก่ 1.สถานที่ต้องสะอาด มีห้องตรวจหรือห้องให้การรักษาเป็นสัดส่วน มิดชิด ปลอดภัยต่อผู้รับบริการ มีเครื่องมือในห้องผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่ได้มาตรฐาน

2. ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดูแลสถานพยาบาลได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาทำการ 3.ชนิดและจำนวนเครื่องมือแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ประจำสถานพยาบาล  ต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

และ 4. ชื่อสถานพยาบาลต้องไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวงว่าด้วยชื่อ และไม่ฝ่าฝืนการโฆษณา ต้องไม่ใช้คำที่มีลักษณะชักชวน เป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินความจริง สื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด  การโฆษณาความเชี่ยวชาญด้านความงามของคลินิก  อนุญาตให้เฉพาะแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติจากแพทยสภาเท่านั้น

และให้คลินิกทุกแห่งจัดทำบันทึกรายงานการรักษาผู้ป่วยทุกราย และมีระบบส่งรายงานประจำปีให้สำนักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะด้วย

หรือแฟนๆ ชาวเว็บไซต์โดดเด่นดอทคอม สามารถแจ้งเบาะแส สอบถาม ปรึกษาการเสริมความงามที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสถานพยาบาลเถื่อนต่างๆ

โดยส่งภาพและข้อความมาได้ที่ เฟสบุ๊คโดดเด่นดอทคอม  www.facebook.com/dodeden  หรือ เว็บไซต์ www.dodeden.com ทางทีมงานจะประสานไปทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) และเร่งติดตามข้อมูลให้อย่างเร็ว ในฐานะสื่อมวลชนที่มีความเป็นกลาง และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างสูง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  ก.สาธารณสุข บุกจับคลินิกเถื่อนเสริมความงาม “รสิตา คลินิก” ย่านรังสิต [ อ่านต่อได้ที่ » http://dodeden.com/215367.html   ]

เรื่องน่าสนใจ